Δυναμική και φασματοσκοπική υστεροσκόπηση: εκτίμηση της απόδοσης της σε κλινικό επίπεδο, ως προς τη βελτίωση της In Vivo εντόπισης του βαθμού αλλοίωσης και της χαρτογράφησης των ανωμαλιών του ενδομητρίου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Repository of UOI Olympias
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
Δυναμική και φασματοσκοπική υστεροσκόπηση: εκτίμηση της απόδοσης της σε κλινικό επίπεδο, ως προς τη βελτίωση της In Vivo εντόπισης του βαθμού αλλοίωσης και της χαρτογράφησης των ανωμαλιών του ενδομητρίου

Λαβασίδης, Λάζαρος

Πασχόπουλος, Μηνάς (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Τομέας Χειρουργικός. Κλινική Μαιευτική-Γυναικολογική (EL)
Λαβασίδης, Λάζαρος
-

H διατριβή είχε ως σκοπό την κλινική εφαρμογή ενός νέου συστήματος λήψης καιεπεξεργασίας πληροφοριών που προέρχονται από το μη ορατό τμήμα της ακτινοβολίας ηοποία προσπίπτει στις υπό εξέταση περιοχές. Ο βασικός στόχος της διατριβής ήταν νασυγκριθεί η συμβατική υστεροσκοπική εικόνα με τη νέα εικόνα και να κατατεθούν τασυμπεράσματα από τη σύγκριση αυτή. Χρησιμοποιήθηκε νέο υστεροσκοπικό σύστημα, πουπεριλαμβάνει κάμερα που χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητά της να συλλέγει σεπραγματικό χρόνο τη φασματική απεικόνιση του ενδομητρίου ταυτόχρονα σε μεγάλοαριθμό μηκών κύματος, σχηματίζοντας φασματικούς κύβους για κάθε σημείο της εικόνας. Οιτρεις διαστάσεις του κύβου εκφράζουν τις χωρικές και φασματικές μεταβλητές του κάθεσημείου. Με τον τρόπο αυτό κατέστη δυνατή η ταξινόμηση και επεξεργασία τωνπληροφοριών που μεταφέρονται από το μη ορατό φάσμα της φωτεινής ακτινοβολίας πουπροσπίπτει στις υπό εξέταση περιοχές. Η υπερφασματική κάμερα, μπορεί να εκμεταλλευτείδιάφορα “οπτικά παράθυρα” και να συλλέξει στοιχεία που προέρχονται από βαθύτερεςστιβάδες του ενδομητρίου, σπάζοντας τον περιορισμό που ίσχυε μέχρι τώρα και ήθελε τονυστεροσκοπικό έλεγχο να περιορίζεται μόνο στην επιφάνεια του ενδομητρίου,Η πειραματική διερεύνηση των δυνατοτήτων της υπερφασματικής υστεροκόπησης έγινε μεκλινική μελέτη στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, κατά την οποία πραγματοποιούνταν λήψη καιεξέταση των φασματικών κύβων από περιοχές της ενδομητρικής κοιλότητας οι οποίεςφαίνονταν με τη συμβατική υστεροσκόπηση ως πιο “ύποπτες”, αλλά και με τυχαίες λήψειςσε συγκεκριμένα ανατομικά σημεία. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου εντοπιζότανσυγκεκριμένη ενδομήτρια παθολογία ακολουθούσε υστεροσκοπική αντιμετώπιση τηςπαθολογίας αυτής. Το αποτέλεσμα της ιστολογικής ανάλυσης αποτέλεσε τον κανόνα μεβάση τον οποίο ταξινομήθηκαν οι πληροφορίες από την υπερφασματική υστεροσκόπηση.Σε όλες τις κατηγορίες των παθολογικών καταστάσεων, η νέα τεχνολογία ανέδειξε πλήθοςχαρακτηριστικών των υπό εξέταση ιστών, που ήταν αδύνατο μέχρι σήμερα να συλλεγούν,να μελετηθούν και να ταυτοποιηθούν, μολονότι ο συνολικός αριθμός των περιστατικών ανάπαθολογική κατάσταση δεν αφήνει περιθώρια για αξιόπιστη στατιστική επεξεργασία τωνδεδομένων που προέκυψαν. Καθίσταται έτσι δυνατή η γνωμοδότηση σχετικά με τη φύση καιτη δυνητική πορεία των αλλοιώσεων στο μέλλον, έστω και σε επίπεδο συμβουλευτικό τηςσυμβατικής υστεροσκόπησης.

doctoralThesis

Απεικόνιση της ενδομήτριας παθολογίας με υπερφασματική υστεροσκόπηση (EL)


Greek

2012


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Τομέας Χειρουργικός. Κλινική Μαιευτική-Γυναικολογική (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)