Η χειρουργική θεραπεία των καταγμάτων των κνημιαίων κονδύλων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ χειρουργική θεραπεία των καταγμάτων των κνημιαίων κονδύλων (EL)

Γκρέστας, Αναστάσιος Ν. (EL)

Σουκάκος, Παναγιώτης (EL)
Γκρέστας, Αναστάσιος Ν. (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)
-

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΥΠΗΡΞΕ Η ΜΕΛΕΤΗ 63 ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ 70 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΤΑΕΤΙΑ 1983-1990. Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΣ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟΝ ΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΗΚΑΝ ΣΕ 6 ΤΥΠΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ SCHATZKER. Η ΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΤΑΝ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΝΑΤΑΞΗ. Η ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΟ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΝΙΣΚΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ. Η ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8 ΧΡΟΝΙΑ. ΣΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 88.8% ΕΝΩ ΣΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ V ΚΑΙ VI ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 61%. ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ V ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΙΟ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80%. (EL)
THE OBJECT OF THIS THESIS WAS THE STUDY OF 63 FRACTURES OF TIBIAL PLATEAU OF THE 70 THAT HAD TO BE TREATED SURGICALLY DURING 1983-1990. THE CLASSIFICATION OF THESE FRACTURES IS NECESSARY NOT ONLY FOR THE DEFINITION OF THE SURGICAL TECHNIQUE, BUT FOR THEIR BEST STUDY AS WELL. BECAUSE OF THIS THE FRACTURES OF TIBIAL PLATEAU THAT WE HAVE TREATED WERE CLASSIFIED IN 6 TYPES, ACCORDING TO SCHATZKER. THE TREATMENT THAT WAS FOLLOWED IN ALL CASES WAS THE OPEN REDUCTION, THE STABILIZATION OF THE FRACTURE ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF AO AND THE RESTORATIONAT THE SAME TIME OF ANY INJURIES OF THE LIGAMENTS AND THE MENISOUS. THE POST- OPERATIVE FOLLOW-UP OF THE PATIENTS RANGED FROM 1 TO 8 YEARS. THE EVALUATION ACCORDING TO EACH TYPE OF FRACTURE, WAS CONSIDERED NECESSARY FOR THE DEDUCTION OFMORE SPECIFIC AND OBJECTIVE CONCLUSIONS. IN FRACTURES OF THE TYPES I, II, III,IV THE RESULTS WERE CONSIDERED SATISFACTORY IN A PERCENTAGE OF 88.8%, WHILE INTYPES V AND VI IN A PERCENTAGE OF 61% THE MOST SERIOUS COMPLICATIONS CONNECTEDWITH THE SURGICAL TECHNIQUES APPEARED IN CASES OF FRACTURES IN TYPE V. ON THE WHOLE THE RESULTS OF THE SURGICAL TREATMENT, NO MATTER WHAT THE TYPE OF THE FRACTURE WAS HAVE BEEN CONSIDERED SATISFACTORY IN A PERCENTAGE OF 80%. (EN)

doctoralThesis

Κατάγματα κνημιαίων κονδύλων (EL)


Ελληνική γλώσσα

1992


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.