Εκτίμηση της προγνωστικής ικανότης των προεγχειρητικών κλιμάκων αξιολόγησης ασθενών που υποβάλλονται σε αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκτίμηση της προγνωστικής ικανότης των προεγχειρητικών κλιμάκων αξιολόγησης ασθενών που υποβάλλονται σε αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις

Καλαντώνης, Δημήτρης

Παπαδόπουλος, Γεώργιος (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Χειρουργικός. Κλινική Αναισθησιολογίας και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας (EL)
- (EL)
Καλαντώνης, Δημήτρης

Σκοπός: Οι αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις σχετίζονται με σημαντική περιεγχειρητική θνητότητα και νοσηρότητα. Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να προσεγγίσει τη βραχυπρόθεσμη (30 ημέρες) και μακροπρόθεσμη (2 έτη) προγνωστική αξία των κλιμάκων αξιολόγησης: ASA Physical Classification System, Lee Risk Index και Customised Probability Index για τη θνητότητα και τη νοσηρότητα σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις. Υλικό και μέθοδος: Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε προγραμματισμένες ή επείγουσες αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις αξιολογήθηκαν προεγχειρητικά χρησιμοποιώντας δείκτες και παρακολουθήθηκαν για 2 έτη. Τόσο η θνητότητα όσο και η νοσηρότητα (έμφραγμα του μυοκαρδίου, κολπική μαρμαρυγή, κοιλιακές αρρυθμίες, καρδιακή ανεπάρκεια, αγγειακό εγκεφαλικό, χειρουργικές επιπλοκές) καταγράφηκαν στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος. Στατιστική ανάλυση: καμπύλες ROC. Αποτελέσματα και συζήτηση: Μελετήθηκαν 441 ασθενείς (με μέσο όρο ηλικίας 68,87 έτη), οι οποίοι υποβλήθηκαν σε επέμβαση εξαιτίας αορτικού κοιλιακού ανευρύσματος, καρωτιδικής στένωσης και περιφερικής αγγειακής νόσου. Η επιτροπή ηθικής του νοσοκομείου ενέκρινε το πρωτόκολλο της μελέτης και όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν τη συγκατάθεσή τους. Η θνητότητα και η νοσηρότητα για όλους τους ασθενείς ήταν 4.53% και 25% στις 30 ημέρες και 12.99% και 49.7% στα 2 έτη αντίστοιχα. Σημαντικές διαφορές στην έκβαση των ασθενών παρατηρήθηκαν σε σχέση με τη φύση (ανοικτή έναντι ενδοαγγειακής) και το επείγον της επέμβασης. Όλες οι κλίμακες αξιολόγησης κινδύνου προέβλεψαν για το συνολικό αριθμό των αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων τη θνητότητα και νοσηρότητα στις 30 μέρες και στα 2 έτη, με το CPI να είναι ο καλύτερος δείκτης πρόγνωσης. Στις προγραμματισμένες ενδοαγγειακές αποκαταστάσεις ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής, καμιά κλίμακα δεν προέβλεψε τη θνητότητα στις 30 ημέρες, ενώ το CPI ήταν η μόνη κλίμακα πρόγνωσης για τη θνητότητα στα 2 έτη. Στις επείγουσες επεμβάσεις ενδοαγγειακής αποκατάστασης αορτικών κοιλιακών ανευρυσμάτων η κλίμακα ASA απέτυχε εντελώς να προβλέψει είτε τη θνητότητα είτε τη νοσηρότητα, ενώ ο καλύτερος δείκτης πρόγνωσης ήταν και πάλι ο CPI. Στις προγραμματισμένες ανοικτές επεμβάσεις της κοιλιακής αορτής ο CPI ήταν ο μόνος προγνωστικός δείκτης για τη θνητότητα στις 30 ημέρες και στα 2 έτη. Σε ασθενείς που υποβλήθηκαν περιφερική αγγειακή χειρουργική επέμβαση ο CPI και ο Lee Risk Index προέβλεψαν τη θνητότητα 30 ημερών και μόνον ο Lee Risk Index τη θνητότητα 2 ετών. Καμιά κλίμακα δεν κατάφερε να προβλέψει τη νοσηρότητα σε αυτούς τους ασθενείς. Συμπέρασμα: Συγκριτικά, ο CPI αποδείχθηκε ανώτερος στην πρόβλεψη της έκβασης. Επιπλέον των άλλων κλιμάκων κινδύνου ο CPI προβλέπει στις προγραμματισμένες ανοικτές επεμβάσεις αποκατάστασης ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής τη θνητότητα στις 30 ημέρες και στα 2 έτη, στις προγραμματισμένες επεμβάσεις ενδοαγγειακής αποκατάστασης ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής τη θνητότητα και τη νοσηρότητα στα 2 έτη και στις περιφερικές επεμβάσεις τη θνητότητα στις 30 ημέρες.

doctoralThesis

Αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις (EL)
Προεγχειρητικές κλίμακες αξιολόγησης κινδύνου


Ελληνική γλώσσα

2012


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Χειρουργικός. Κλινική Αναισθησιολογίας και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.