Συγκριτική ανάλυση κλινικών ακτινολογικών και σπινθηρογραφικών παραμέτρων και των μεταβολών τους στο χρονο των ολικών αρθροπλαστικών ισχίου Mueller και Zweymueller

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυγκριτική ανάλυση κλινικών ακτινολογικών και σπινθηρογραφικών παραμέτρων και των μεταβολών τους στο χρονο των ολικών αρθροπλαστικών ισχίου Mueller και Zweymueller (EL)

Σταματάκης, Μάριος

Σουκάκος, Παναγιώτης (EL)
Σταματάκης, Μάριος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Χειρουργικός. Κλινική Ορθοπαιδική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
-

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟ- ΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕ 99-M-TC-MDP, ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΧΙΟΥ (DAI) MUELLER ΚΑΙ ZWEYMUELLER. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: 47 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ Μ.Ο.Ν. 62+/-8 ΕΤΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΟΣΤΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ, ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Ο.Α.Ι. MUELLER (22) ΚΑΙ ZWEYMUELLER (25). ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΛΙΝΙΚΑ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΗΤΑΝ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΩΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ. Η ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΥΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΟΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΥ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ.

doctoralThesis

Ολική αρθροπλαστική ισχύου Mueller (EL)


Ελληνική γλώσσα

1998


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Χειρουργικός. Κλινική Ορθοπαιδική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.