Συγκριτική ανάλυση κλινικών ακτινολογικών και σπινθηρογραφικών παραμέτρων και των μεταβολών τους στο χρονο των ολικών αρθροπλαστικών ισχίου Mueller και Zweymueller

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Repository of UOI Olympias
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share



PhD thesis (EN)

1998 (EN)
Συγκριτική ανάλυση κλινικών ακτινολογικών και σπινθηρογραφικών παραμέτρων και των μεταβολών τους στο χρονο των ολικών αρθροπλαστικών ισχίου Mueller και Zweymueller (EL)

Σταματάκης, Μάριος

Σουκάκος, Παναγιώτης (EL)
Σταματάκης, Μάριος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Χειρουργικός. Κλινική Ορθοπαιδική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
-

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟ- ΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕ 99-M-TC-MDP, ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΧΙΟΥ (DAI) MUELLER ΚΑΙ ZWEYMUELLER. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: 47 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ Μ.Ο.Ν. 62+/-8 ΕΤΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΟΣΤΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ, ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Ο.Α.Ι. MUELLER (22) ΚΑΙ ZWEYMUELLER (25). ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΛΙΝΙΚΑ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΗΤΑΝ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΩΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ. Η ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΥΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΟΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΥ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ.

doctoralThesis

Ολική αρθροπλαστική ισχύου Mueller (EL)


Greek

1998


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Χειρουργικός. Κλινική Ορθοπαιδική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (EL)



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)