Η επίδραση της υπερεκλεκτικής διατομής των πνευμονογαστρικών νέυρων και των προσταγλανδινών στις βλάβες του γαστροδωδεκαδακτυλικού βλεννογόνου από τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ επίδραση της υπερεκλεκτικής διατομής των πνευμονογαστρικών νέυρων και των προσταγλανδινών στις βλάβες του γαστροδωδεκαδακτυλικού βλεννογόνου από τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (EL)

(Πειραματική μελέτη) (EL)

Γιαννούκας, Αθανάσιος Δ. (EL)

Κασιούμης, Αδαμάντιος (EL)
Γιαννούκας, Αθανάσιος Δ. (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)
-

ΣΚΟΠΟΣ ΗΤΑΝ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ Η ΥΠΕΡΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ (ΥΔΠΝ) ΚΑΙ Η ΜΙΣΟΠΡΟΣΤΟΛΗ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ, ΧΩΡΙΣΤΑ 'Η ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ,ΤΟ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟ ΒΛΕΝΟΓΟΝΟ (ΓΔΒ) ΑΠΟ ΤΗ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΥ ΔΙΚΛΟΦΑΙΝΑΚΗΣ (ΝΔ). 40 ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ ΣΚΥΛΟΙ ΧΩΡΙΣΘΗΚΑΝ ΣΕ 4 ΙΣΑΡΙΘΜΕΣ ΟΜΑΔΕΣ. ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Ι ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΝΔ, 1MG/KG. ΒΣ, Ι.Μ., ΓΙΑ 12 ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ, ΕΝΩ Η ΟΜΑΔΑΙΙ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΥΔΠΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 1 ΜΗΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ, ΟΜΟΙΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Ι, ΝΔ. ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ, ΓΙΑ 12 ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ, ΜΙΣΟΠΡΟΣΤΟΛΗ, 200 MG/6H, P.O. ΚΑΙ ΝΔ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΩ Η ΟΜΑΔΑ IV ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΥΔΠΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 1 ΜΗΝΑ ΕΛΑΒΕ ΜΙΣΟΠΡΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΝΔ ΟΠΩΣ Η ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ. ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Ι ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ ΕΙΧΑΝ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΟ ΚΑΙ 4 ΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟ, ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΙΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΟ ΕΙΧΑΝ 8 ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟ 4, ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΟ ΕΙΧΑΝ 6 ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟ 6, ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ IV ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΟ ΕΙΧΑΝ ΜΟΝΟ 2 ΚΑΙ ΟΛΑ ΕΙΧΑΝ ΑΝΕΠΑΦΟ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: Α) Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΔ ΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΟ (ΟΜΑΔΑ Ι, Ρ=Ο,03, MCNEMAR TEST), Β) Η ΥΔΠΝ ΚΑΙ Η ΜΙΣΟΠΡΟΣΤΟΛΗ, ΧΩΡΙΣΤΑ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΑΝ ΤΟ ΓΔΒ (ΟΜΑΔΑ ΙΙ, Ρ=Ο,474, ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ, Ρ=0,08 ΚΑΙ Ρ=0,65, FISHER'S EXACT TEST), Γ) Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΥΔΠΝ ΚΑΙ ΜΙΣΟΠΡΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ ΣΤΟΜΑΧΟ ΕΝΩ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ (ΟΜΑΔΑ IV, Ρ=0,007 ΚΑΙ Ρ=0,08, FISHER'S EXACT TEST). (EL)
THE AIM OF THIS STUDY WAS TO ASSESS THE EFFECTIVENESS OF HIGHLY SELECTIVE VAGOTOMY (HSV) AND/OR MISOPROSTOL IN THE PROTECTION OF THE GASTRODUODENAL MUCOSA FROM INJURIOUS EFFECT OF THE DICLOFENAC SODIUM (DS). FORTY MONGREL DOGS WERE RANDOMLY ALLOCATED INTO 4 GROUPS OF 10 ANIMALS EACH. DS (1MG/KG BODY WEIGHT) WAS GIVEN I.M FOR 12 CONSECUTIVE DAYS TO THE ANIMALS OF THE GROUP I, WHILE IN THOSE OF THE GROUP II A HSV WAS PERFORMED AND A MONTH LATER DS WAS GIVEN AS IN THE PREVIOUS GROUP. DS WAS GIVEN IN COMBINATION H MISOPROSTOL (200 MCG PER OS QID) FOR12 DAYS IN THE ANIMALS OF THE GROUP III. HSV WAS CARRIED OUT IN THE ANIMALS OFTHE GROUP IV AND A MONTH LATER DS AND MISOPROSTOL WERE GIVEN AS IN THE GROUP III. ALL THE ANIMALS WERE SACRIFICED AFTER THE COMPLETION OF THE DRUG ADMINISTRATION AND THE GASTRODUODENAL MUCOSA WAS EXAMINED FOR MACROSCOPIC AND HISTOLOGIC LESIONS. THE FINDINGS SHOWED THAT: A) THE MUCOSAL LESIONS OF GASTROPATHY DUE TOTHE INJURIOUS EFFECT OF DS WERE MORE FREQUENTLY LOCATED IN THE STOMACH THAN INTHE DUODENUM (GROUP I, P=O.03, MCNEMAR TEST), B) HSV ALONE AND MISOPROSTOL ALONE DID NOT PROTECT GASTRODUODENAL MUCOSA FROM THE INJURIOUS EFFECT OF DS (GROUPII, P=0,474 AND GROUP III, P=0,08 AND P=0,65, FISHER'S EXACT TEST) AND C) THE COMBINATION OF HSV WITH MISOPROSTOL DID PROTECT THE GASTRIC MUCOSA (GROUP IV, P=0,007, FISHER'S EXACT TEST) WHILE THE PROTECTION THAT THIS COMBINATION OFFEREDTO THE DUODENAL MUCOSA WAS NOT SIGNIFICANT (GROUP IV, P=0,08, FISHER'S EXACT TEST). (EN)

doctoralThesis

Βλάβη γαστρο-δωδεκαδακτυλικού βλεννογόνου (EL)


Ελληνική γλώσσα

1992


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.