Εργαστηριακή διερεύνηση 100 περιπτώσεων ουρηθρίτιδας και 500 περιπτώσεων κολπίτιδας για neisseria gonorrhoeae

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Εργαστηριακή διερεύνηση 100 περιπτώσεων ουρηθρίτιδας και 500 περιπτώσεων κολπίτιδας για neisseria gonorrhoeae (EL)

Λεβειδιώτου - Στεφάνου, Σταματίνα (EL)

Αντωνιάδης, Γρηγόριος (EL)
Λεβειδιώτου - Στεφάνου, Σταματίνα (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)
-

ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 100 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ 500 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΟΛΠΙΤΙΔΑΣ ΓΙΑ NEISSERIA GONORRHOEAE. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ELISA (GONOZYME TEST). ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΣ Η ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΕΡΕΧΕΙ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, ΕΣΤΩ ΚΙ ΑΝ ΟΙΔΥΟ ΑΥΤΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ, ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗΣΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΙΤΙΔΑΣ. Η NEISSERIA GONORRHOEAE ΕΝΟΧΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΥ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΜΕΘΟΔΟ ΑΠΟ 12% (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) ΜΕΧΡΙ 16% (ELISA) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ 1,6% ΜΕΧΡΙ 4,8% ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΟΛΠΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ. (EL)
RESULTS OF A STUDY CARRIED OUT TO 100 CASES OF URETHRITIS AND 500 CASES OF VAGINITIS FOR DETECTION OF NEISSERIA GONORRHOEAE, WERE REPORTED. THE STUDY INCLUDE MICROSCOPIC EXAMINATION, CULTURE AND DETECTION OF N. GONORRHOEAE ANTIGEN WITH THE ELISA (GONOZYME TEST). ACCORDING TO OUR RESULTS, THE ENZYME IMMUNOASSAY SHOWS HIGHER SENTITIVITY COMPARED TO MICROSCOPIC EXAMINATION AND CULTURE METHOD EVEN IF BOTH OF THESE METHODS HAVE BEEN APPLIED TO THE DIAGNOSIS OF GONOCOCCAL URETHRITIS AND CERVICITIS. THE OCCURENCE OF N. GONORRHOEAE POSITIVE SAMPLES VARIESFOLLOWING THE METHOD EMPLOYED, FROM 12% (CULTURE) TO 16% (ELISA) IN CASE OF URETHRITIS AND FROM 1,6% TO 4,8% IN THE CASE OF VAGINITIS. (EN)

doctoralThesis

Κολπίτιδα (EL)


Ελληνική γλώσσα

1988


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.