Τραυματικές κακώσεις του ήπατος: κλινική μελέτη 100 περιπτώσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤραυματικές κακώσεις του ήπατος: κλινική μελέτη 100 περιπτώσεων (EL)

Μπάτσης, Χαράλαμπος Π. (EN)

Κασιούμης, Αδαμάντιος (EL)
- (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)
Μπάτσης, Χαράλαμπος Π. (EN)

Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 18 ΕΤΩΝ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1978 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996). Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1986 ΗΤΑΝ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1996 ΗΤΑΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΤΑΝ Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΗΠΑΤΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΩΣΤΕΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΕΧΩΣ ΒΕΛΤΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΠΕΣ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ 100 ΑΣΘΕΝΕΙΣ (72 ΑΡΡΕΝΕΣ ΚΑΙ 28 ΘΗΛΕΙΣ). 93% ΕΙΧΑΝ ΚΛΕΣΤΗ ΚΑΚΩΣΗ ΚΑΙ 7% ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΚΩΣΗ. 3 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ 97 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ MOORE, ΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΝΤΕΣΚΑΤΑΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΕ 3 ΟΜΑΔΕΣ: ΟΜΑΣ Α (ΤΥΠΟΣ Ι-ΙΙ, 58 ΑΣΘΕΝΕΙΣ), ΟΜΑΣ Β (ΤΥΠΟΣ ΙΙΙ-ΙV, 34 ΑΝΔΡΕΣ), ΟΜΑΣ Γ (ΤΥΠΟΣ V, 5 ΑΣΘΕΝΕΙΣ). Η ΝΟΣΗΡΟΤΗΣ ΗΤΑΝ 37% ΚΑΙ Η ΘΝΗΤΟΤΗΣ 13%. (EL)

doctoralThesis

Επιπλοκές (EL)


Ελληνική γλώσσα

1996


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.