Παραγωγή προγραμμάτων Η/Υ για την έρευνα της ολοκληρωμένης αισθητηριακής αντίληψης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Παραγωγή προγραμμάτων Η/Υ για την έρευνα της ολοκληρωμένης αισθητηριακής αντίληψης

Πολύμερος, Αλέξανδρος

Ευαγγέλου, Άγγελος (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Λειτουργικός - Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Φυσιολογίας
-
Πολύμερος, Αλέξανδρος

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να κατασκευαστούν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, μέθοδοι αντικειμενικής καταγραφής αισθητηριακών ερεθισμάτων και βιοχημικών παραμέτρων. Έτσι έγινε κατασκευή μεθόδων καταγραφής: 1. της ακουστικής αντίληψης (αντίληψη ακουστικών συχνοτήτων) 2. της αντίληψης του χώρου – βάθους σε εικονικό περιβάλλον. 3. της αντίληψης των χρωμάτων. 4. της κιναισθητικής αντίληψης. Τα παραπάνω τεστ εκτίμησαν ποσοτικά τόσο τη μνημονική λειτουργία όσο και τη συγκριτική λειτουργία καταγραφών στον εικονικό χώρο. Παράλληλα περιγράφηκαν οι δυνατότητες των προγραμμάτων καταγραφής της αντίληψης των σωματοσπλαχνικών αισθήσεων πίεσης δόνησης και θερμότητας. 5. Τέλος κατασκευάστηκε: Α) πρόγραμμα που υπολογίζει από πρώτες αρχές (διαγωνοποίηση χαμιλτονιανών πινάκων) τις παραμέτρους φασμάτων Mossbauer και Β) ηλεκτρονική συσκευή εξαιρετικά χαμηλού κόστους συλλογής φασμάτων Mossbauer. Πραγματοποιήθηκαν ενδεικτικές μετρήσεις ηχητικής αντίληψης, αντίληψης του χώρου, αντίληψης των χρωμάτων φυσιολογικών ατόμων και προσδιορίστηκε ο τύπος της αιμοσφαιρίνης του αίματος καθώς και το σθένος του σιδήρου σε δείγματα αίματος φυσιολογικών ατόμων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μέθοδοι που κατασκευάστηκαν καθώς και οι προοπτικές μεθόδων που μπορούν να προκύψουν στο μέλλον δίνουν για πρώτη φορά αντικειμενική – ποσοτική καταγραφή της αντίληψης αισθητικών - αισθητηριακών ερεθισμάτων και βιοχημικών παραμέτρων και είναι δυνατόν να συμβάλλουν στη διάγνωση διαταραχών της αντίληψης. Ακόμη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση των επιδράσεων ψυχοτρόπων φαρμάκων στην αντίληψη. Επίσης ορισμένες από αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση ατόμων με ειδικές ικανότητες στις τέχνες (μουσική, ζωγραφική).

doctoralThesis

Αισθητηριακή αντίληψη (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)
University of Ioannina (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Λειτουργικός - Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Φυσιολογίας (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.