Πρωτότυπος μετρητής ολόσωμου v- ακτινοβολίας και η χρήση του στον in- vivo προσδιορισμό του ραδιενεργού καλίου και καισίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρωτότυπος μετρητής ολόσωμου v- ακτινοβολίας και η χρήση του στον in- vivo προσδιορισμό του ραδιενεργού καλίου και καισίου (EL)

Λεοντίου, Ιωάννης Δ (EL)

Σουκάκος, Παναγιώτης (EL)
Λεοντίου, Ιωάννης Δ (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Χειρουργικός Κλινική Ορθοπαιδική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (EL)
-

CONGENITAL CLUBFOOT OR TALIPES EQUINOVARUS IS A COMMON CONGENITAL DEFORMITY, OF UNKNOWN ETIOLOGY. DEFORMITIES ARE PRESENT IN ALL THREE PLANES : EQUINUS OFTHE ANKLE IN THE SAGGITAL PLANE, ADDUCTION OF THE MIDFOOT AND FOREFOOT IN THE HORIZONTAL AND INVERSION OF THE FOOT IN THE CORONAL PLANE. IN THE DEPARTMENT OF THE ORTHOPAEDIC SURGERY OF UNIVERSITY OF IOANNINA, 33 PATIENTS WITH 42 AFFECTED FEET WERE SURGICALLY TREATED, WITH A TOTAL OF 50 PROCEDURES, BETWEEN 1982 AND 1997. ACCORDING TO THE REDUCIBILITY OF THE DEFORMITIES, FEET WERE CLASSIFIED PREOPERATIVELY IN 4 GROUPS. IN THE MAJORITY OF THE PATIENTS FEET WERECLASSIFIED TO GROUPS III AND IV (86%). RADIOLOGIC ASSESSMENT INCLUDED MEASUREMENT OF THE TALOCALACANEAL ANGLE IN ANTEROPOSTERIOR AND LATERAL X-RAYS - THE VALUES OF THE ANGULAR MEASUREMENTS WERE APPROXIMATELY 0^O. FIFTY PROCEDURES WERE PERFORMED FOR THE TREATMENT OF 42 CASES OF CLUBFOOT - 32 OF THESE WERE PERFORMED FOR PRIMARY TREATMENT OF TALIPES EQUINOVARUS, THE REMAINING WERE PERFORMED FOR RECURRENT CASES OR COMPLICATIONS (15 AND 3 PROCEDURES RESPECTIVELY), AFTER PREVIOUS SURGICAL TREATMENT (IN THE SAME OR OTHER HOSPITALS). THE MAJORITY OF THESE PROCEDURES (22) CONSISTED OF POSTEROMEDIAL RELEASE IN ONE STAGE (SLIGHT MODIFICATION OF THE TECHNIQUE DESCRIBED BY TURCO). THE REMAINING PROCEDURES CONSISTED OF ACHILLES LENGTHENING IN 13 FEET, TARSOMETATARSAL RELEASE (HEYMAN-HERDON PROCEDURE IN 7 CASES), TRANSFER OF THE LONG TOE FLEXORS IN 2 FEET AND 6 BONY PROCEDURES. FOLLOW-UP TIME RANGED FROM 6 MONTHS TO 11 YEARS (MEAN: 2,7 YEARS). (ABSTRAC (EN)

doctoralThesis

Χειρουργική θεραπεία (EL)


Ελληνική γλώσσα

1997


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Χειρουργικός Κλινική Ορθοπαιδική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.