Συγκριτική μελέτη της ολικής κυστεκτομής με/χωρίς μερική ηπατεκτομή με άλλες μεθόδους στη χειρουργική θεραπεία του εχινόκοκου του ήπατος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυγκριτική μελέτη της ολικής κυστεκτομής με/χωρίς μερική ηπατεκτομή με άλλες μεθόδους στη χειρουργική θεραπεία του εχινόκοκου του ήπατος (EL)

Λαζάρου, Αυρήλιου Λ.

Κασιούμης, Διαμάντης (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)
Λαζάρου, Αυρήλιου Λ.
-

ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 60 ΣΥΝΕΧΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝΠΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΚΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΣ ΣΕ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ. ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ "ΡΙΖΙΚΕΣ" ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΟΛΙΚΗ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ ΜΕ/ΧΩΡΙΣ ΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑΤΕΚΤΟΜΗ) ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕ ΤΙΣ "ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ" ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΜΕΡΙΚΗ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ ΜΕΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ-CAPITONNAGE, ΕΠΙΠΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ). ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΑΜΕΣΑ 'ΗΕΜΜΕΣΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΤΑΝ: Α) Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ, Β) Ο ΧΡΟΝΟΣΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, Γ) Η ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Δ) Η ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΥΣΤΕΩΝ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΥ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΕΠΑΡΚΩΣ ΤΗ "ΡΙΖΙΚΗ" ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ "ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ" ΤΑΚΤΙΚΗ, ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ. (EL)
MORTALITY, MORBIDITY AND RECURRENCE OF CYST ARE THE MOST SERIOUS PROBLEMS OF THE PATIENTS UNDERGOING SURGERY FOR HYDATID CYST OF THE LIVER. IN ORDER TO ASSESSTHE EFFECTIVENESS OF THE OPERATIVE PROCEDURES USED FOR THE TREATMENT OF HYDATIC CYST OF THE LIVER IN OUR DEPARTMENT FROM 1978 TO 1985 WE ANALYZED THE FACTORSAFFECTING: A) MORTALITY AND MORBIDITY, B) OUTCOME OF THE PATIENTS AND C) RECURRENCE OF THE CYST. IN OUR STUDY WE SUPPORT A MORE RADICAL APPROACH IN THE TREATMENT OF HYDATID CYST OF THE LIVER IN THE CASES WHERE PERICYSTECTOMIES OR HEPATECTOMIES COULD BE APPLIED. (EN)

doctoralThesis

Εχινόκκοκος (EL)


Ελληνική γλώσσα

1987


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.