αποθετήριο | 108.822 τεκμήρια

Φορέαςi : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

Άρθρα διδακτικού προσωπικού ΑΠΘ, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στο ΑΠΘ

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Επιστημονικό άρθρο (71426), Άρθρο (71426), Τμήμα περιοδικού (43780), Τμήμα έκδοσης (43780), Τεκμήριο συνεδρίου (27646), Άρθρο συνεδρίου (27646), Διπλωματική εργασία  (26472), Μεταπτυχιακή εργασία (14910), Βιβλίο (9275), Πτυχιακή εργασία (6185), Διδακτορική διατριβή (5377), Εκπαιδευτικό υλικό (224)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
collection:IKEE Articles (43705), collection:IKEE Conference Proceedings Articles (22141), collection:Postgraduate Theses (14910), collection:Graduate Theses (6185), collection:IKEE Book Chapter (5558), collection:IKEE Conference Announcements (5505), collection:PhD Theses (5377), collection:IKEE Books (3717), collection:IKEE Translations (475), collection:Opencourses (224)