αποθετήριο | 787 τεκμήρια

Φορέαςi : Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)  

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών δημοσιεύει μόνον πρωτότυπες εργασίες που εντάσσονται στα αντικείμενα των κοινωνικών επιστημών, δεν έχουν δημοσιευτεί σε άλλο περιοδικό ή βιβλίο και ανταποκρίνονται σε διεθνώς καθιερωμένες απαιτήσεις επιστημονικότητας.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τμήμα περιοδικού (787), Επιστημονικό άρθρο (787), Άρθρο (787), Τμήμα έκδοσης (787), Κριτική (92), Βιβλιοκρισία / Βιβλιοπαρουσίαση (92), Σύνοψη διδακτορικής διατριβής (6), Διπλωματική εργασία  (6)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Articles (679), Book reviews (92), Research presentation (10), PhD Theses (6)