αποθετήριο | 1.241 τεκμήρια

Φορέαςi : Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)  

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών δημοσιεύει μόνον πρωτότυπες εργασίες που εντάσσονται στα αντικείμενα των κοινωνικών επιστημών, δεν έχουν δημοσιευτεί σε άλλο περιοδικό ή βιβλίο και ανταποκρίνονται σε διεθνώς καθιερωμένες απαιτήσεις επιστημονικότητας.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τμήμα περιοδικού (1241), Επιστημονικό άρθρο (1241), Άρθρο (1241), Τμήμα έκδοσης (1241), Κριτική (135), Βιβλιοκρισία / Βιβλιοπαρουσίαση (135), Σύνοψη διδακτορικής διατριβής (12), Διπλωματική εργασία (12)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Articles (1077), Book reviews (135), Research presentation (16), PhD Theses (12)