αποθετήριο | 1.176 τεκμήρια

Φορέαςi : Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)  

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών δημοσιεύει μόνον πρωτότυπες εργασίες που εντάσσονται στα αντικείμενα των κοινωνικών επιστημών, δεν έχουν δημοσιευτεί σε άλλο περιοδικό ή βιβλίο και ανταποκρίνονται σε διεθνώς καθιερωμένες απαιτήσεις επιστημονικότητας.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τμήμα περιοδικού (1176), Επιστημονικό άρθρο (1176), Άρθρο (1176), Τμήμα έκδοσης (1176), Κριτική (130), Βιβλιοκρισία / Βιβλιοπαρουσίαση (130), Σύνοψη διδακτορικής διατριβής (8), Διπλωματική εργασία  (8)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Articles (1021), Book reviews (130), Research presentation (17), PhD Theses (8)