Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ιδρύθηκε στις 29 Απριλίου 1939 με σκοπό τη συλλογή, καταγραφή, ταξινόμηση, διατήρηση, μελέτη και δημοσίευση παντός γλωσσικού, αρχαιολογικού, αρχειακού, λαογραφικού υλικού και λαϊκής τέχνης που σχετίζεται με τη Μακεδονία. Στρατηγικός στόχος της Εταιρείας ήταν ανέκαθεν και παραμένει εσαεί η υπεράσπιση και ανάδειξη της Ελληνικής Μακεδονίας.


αποθετήριο | 1.236 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Το περιοδικό Μακεδονικά της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών εκδίδεται ανελλιπώς από το 1940 ως σήμερα. Τα περιεχόμενά του αφορούν στην ιστορία του βόρειου ελληνικού χώρου και κυρίως αυτήν της Μακεδονίας, την αρχαιολογία, τις τέχνες, τη λαογραφία και τη γλωσσολογία.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Articles (609), Book reviews (443), Σύμμεικτα (145), Obituary (26), Books received (4), Front Matter (4), Table of contents (4), EMS Publications (1)