Η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία (ΕΓΕ) είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο ιδρύθηκε το 1951, με σκοπό να συμβάλλει στην έρευνα, στην εκπαίδευση και στην προαγωγή των γεωλογικών επιστημών.


αποθετήριο | 1.088 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Από το 1953 έως σήμερα η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία εκδίδει το Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής εταιρίας, Bulletin of the Geological Society of Greece, συνεισφέροντας στη διάδοση γνώσεων και πληροφοριών σε ότι αφορά ερευνητικές δραστηριότητες στον Ελλαδικό χώρο.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τμήμα περιοδικού (1088), Τμήμα έκδοσης (1088), Επιστημονικό άρθρο (801), Άρθρο (801), Αρχικές σελίδες (83)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Seismology (81), Palaeontology, Stratigraphy and Sedimentology (60), Front matter (57), Petrology and Mineralogy (54), Engineering Geology, Hydrogeology, Urban Geology (48), Hydrology and Hydrogeology (48), Geophysics and Seismology (47), Articles (37), Engineering Geology and Geotechnical Engineering (34), Industrial Minerals and Rocks (30), Geophysics (29), Marine Geology and Oceanography (29), Special Session: Enviromental Geochemistry (28), Geomorphology (27), Special and Keynote Lectures (27), Tectonics and Geodynamics (24), Neotectonics and Geomorphology (22), General and Structural Geology (22), Petrology (22), Energy Resources (20), Tectonics (19), Remote Sensing and GIS (18), Geochemistry and Ore Deposit Geology (15), Stratigraphy (14), Geochemistry (14), Structural Geology (13), Paleontology (12), Geosites (10), Mineralogy and Crystallography (10), Urban Geology (9), Geoarchaeology (9), Geothermics (8), Teaching Earth Sciences (7), Natural Hazards (7), Economic Geology (6), Ore Geology, Mining Technology and Economic Geology (6), GIS in Earth Sciences (6), Climatology (6), Geochemistry and Biogeochemistry (4), Marine Geology (4), Exploration and Exploitation of Mineral Resources (4), Geosciences in Education and Geosites (4), Opening Lectures (3), GIS-Geoinformatics (3), Geoparks - Geotourism (1), GNSS-Geodesy (1)