Η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία (ΕΓΕ) είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο ιδρύθηκε το 1951, με σκοπό να συμβάλλει στην έρευνα, στην εκπαίδευση και στην προαγωγή των γεωλογικών επιστημών.


αποθετήριο | 1.624 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Από το 1953 έως σήμερα η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία εκδίδει το Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής εταιρίας, Bulletin of the Geological Society of Greece, συνεισφέροντας στη διάδοση γνώσεων και πληροφοριών σε ότι αφορά ερευνητικές δραστηριότητες στον Ελλαδικό χώρο.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τμήμα περιοδικού (1624), Τμήμα έκδοσης (1624), Επιστημονικό άρθρο (1485), Άρθρο (1485), Αρχικές σελίδες (138)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Seismology (114), Front matter (89), Palaeontology, Stratigraphy and Sedimentology (87), Petrology and Mineralogy (84), Engineering Geology, Hydrogeology, Urban Geology (72), Hydrology and Hydrogeology (68), Geophysics and Seismology (65), Special Session: Enviromental Geochemistry (49), Engineering Geology and Geotechnical Engineering (48), Articles (47), Industrial Minerals and Rocks (43), Marine Geology and Oceanography (41), Tectonics and Geodynamics (39), Geophysics (39), Geomorphology (39), Special and Keynote Lectures (38), Remote Sensing and GIS (32), Neotectonics and Geomorphology (30), Petrology (29), Tectonics (29), General and Structural Geology (27), Natural Hazards (26), Energy Resources (25), Geochemistry and Ore Deposit Geology (22), Geoarchaeology (21), Structural Geology (21), Stratigraphy (20), Geochemistry (17), Teaching Earth Sciences (15), Urban Geology (15), Geothermics (15), Paleontology (14), Geosites (14), Mineralogy and Crystallography (13), Ore Geology, Mining Technology and Economic Geology (10), GIS in Earth Sciences (10), Climatology (10), Geochemistry and Biogeochemistry (9), Economic Geology (9), Geosciences in Education and Geosites (9), Exploration and Exploitation of Mineral Resources (7), Marine Geology (5), Opening Lectures (4), GIS-Geoinformatics (4), GNSS-Geodesy (2), Remote Sensing (1), Geoparks - Geotourism (1), Geological mapping (1)