Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) είναι κρατικός ερευνητικός οργανισμός που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. αποτελείται από τρία ερευνητικά Ινστιτούτα: το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων και το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας.


αποθετήριο | 954 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

The journal Mediterranean Marine Science is published semi-annually by the Hellenic Centre for Marine Research (HCMR). The journal welcomes original research articles, short communications, New Mediterranean Biodiversity records, extended reviews, comments, and Theme sections in all fields of Oceanography, Marine Biology, Marine Conservation, Limnology, Fisheries and Aquaculture in the Mediterranean area and the adjacent regions. All content is peer reviewed.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τμήμα περιοδικού (954), Τμήμα έκδοσης (954), Επιστημονικό άρθρο (905), Άρθρο (905), Σημείωμα εκδότη (5), Σημείωμα / Σχόλιο (3), Εφήμερα (3)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Research Article (677), Short Communication (140), Review Article (50), Collective Article A (26), Collective Article B (12), Editorial (5), Errata (3)