Το «Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης», του Τομέα Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ιδρύθηκε το 2003 (ΦΕΚ Α 98/2003) και στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Αθηνών, από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, καθώς και από επιστημονικούς συνεργάτες. Η έρευνά μας εστιάζει σε θέματα που ανήκουν στα ευρύτερα γνωστικά πεδία της εκπαιδευτικής και της γνωσιακής νευροεπιστήμης, της ψυχολογίας, της εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής. Συγκεκριμένα, μελετώνται ψυχοφυσιολογικές παράμετροι συναισθηματικών και γνωστικών λειτουργιών του ατόμου, και ιδιαίτερα του παιδιού και του εφήβου. Έμφαση δίνεται τόσο στην τυπική όσο και στη μη-τυπική ανάπτυξη. Επίσης, ερευνώνται οι ψυχοφυσιολογικοί μηχανισμοί μαθησιακών δυσκολιών όπως οι μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση και στα μαθηματικά. Ακόμα, μελετώνται παράγοντες που ευθύνονται για τις δυσκολίες των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α) και προτείνονται μέθοδοι αγωγής υγείας στο χώρο της εκπαίδευσης.


αποθετήριο | 647 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, διοργανώνεται από το Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. H έρευνα στο πεδίο της εκπαίδευσης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας στη χώρα μας. Η πραγματοποίηση επιστημονικών συνεδρίων βοηθά σημαντικά στη διάχυση της γνώσης. Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση πρόσφατης βασικής όπως και εφαρμοσμένης έρευνας, σε θέματα εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, όπως επίσης και ψυχιατρικής, ψυχολογίας, γλωσσολογίας και λογοθεραπείας. Επιπλέον κατά την διάρκεια του Συνεδρίου λαμβάνει χώρα η διατύπωση προτάσεων για το μέλλον της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Τέλος παρουσιάζονται νέες ερευνητικές και παιδαγωγικές εμπειρίες από διακεκριμένες προσωπικότητες στο χώρο της εκπαίδευσης.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τεκμήριο συνεδρίου (647), Άρθρο συνεδρίου (647), Επιστημονικό άρθρο (647), Άρθρο (647)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Εισηγήσεις (628), Συμπόσιο (13), Συμπόσιο: Θέματα Διδακτικής των Θετικών Επιστημών (4), Κεντρικές Ομιλίες (2)