αποθετήριο | 8.291 τεκμήρια
 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Ερευνητική εργασία  (8291), Πτυχιακή εργασία (6367), Διδακτορική διατριβή (1924)

αποθετήριο | 13.486 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  

Η «Πέργαμος» αποτελεί την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (ΕΠΙΑΨΒ) του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr