Λεξικόν Νομικής Περιλαμβάνον πάντας τους κλάδους της Νομικής Επιστήμης, ήτοι Οργανισμόν των Δικαστηρίων, Αστικόν Δίκαιον, Πολιτικήν Δικονομίαν, Ποινικόν Νόμον, Ποινικήν Δικονομίαν, Εμπορικόν Νόμον, Διοικητικόν Δίκαιον, Συνταγματικόν Δίκαιον, Αλληλεθνές Δίκαιον κτλ. κτλ.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών ''Ιωάννης Συκουτρής''
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1895 (EL)
Λεξικόν Νομικής Περιλαμβάνον πάντας τους κλάδους της Νομικής Επιστήμης, ήτοι Οργανισμόν των Δικαστηρίων, Αστικόν Δίκαιον, Πολιτικήν Δικονομίαν, Ποινικόν Νόμον, Ποινικήν Δικονομίαν, Εμπορικόν Νόμον, Διοικητικόν Δίκαιον, Συνταγματικόν Δίκαιον, Αλληλεθνές Δίκαιον κτλ. κτλ.

Φλογαίτης , Θεόδωρος Ν.

Τόμος Πρώτος, μέρος Γ᾽, Εν Αθήναις : Γεώργιος Δ. Φέξης , 1895

Δίκαιο
Λεξικά


Ελληνική γλώσσα

1895

13368
GR-AtACAb10069679*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.