Πονημάτιον περί ορθογραφίας : όπερ εκ των του Θεοδώρου του Γαζή παρά του σοφωτάτου Γορδίου χάριν των Φιλομαθών συνήχθη μοί ποτε. Νυν δε τύποις εξεδόθη : τη σπουδή τε και δαπάνη του σοφολογιωτάτου κυρίου Ιωάννου του εκ Φαρνών των Αγράφων : επιστασία και διορθώσει του Ιατροφιλοσόφου Κυρίου Θωμά Μανδακάση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών ''Ιωάννης Συκουτρής''
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1777 (EL)
Πονημάτιον περί ορθογραφίας : όπερ εκ των του Θεοδώρου του Γαζή παρά του σοφωτάτου Γορδίου χάριν των Φιλομαθών συνήχθη μοί ποτε. Νυν δε τύποις εξεδόθη : τη σπουδή τε και δαπάνη του σοφολογιωτάτου κυρίου Ιωάννου του εκ Φαρνών των Αγράφων : επιστασία και διορθώσει του Ιατροφιλοσόφου Κυρίου Θωμά Μανδακάση

Γόρδιος, Αναστάσιος

Εν Λειψία : Τυπ. Βρεϊτκόπφ , 1777

Ελληνική γλώσσα -- Ορθογραφία


Ελληνική γλώσσα

1777

GR-AtACAb10148108
157383*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.