Η Θεία και ιερά Ακολουθία του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου : ψαλλομένη κατά την δεκάτην πέμπτην του Δεκεμβρίου ερανισθείσα μεν υπό του ιεροσοφολογιωτάτου κυρίου Αθανασίου του Παρίου ; ...επιθεωρία δε και επιδιορθώσει δευτερεύοντος Γερασίμου Βυζαντίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών ''Ιωάννης Συκουτρής''
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1811 (EL)
Η Θεία και ιερά Ακολουθία του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου : ψαλλομένη κατά την δεκάτην πέμπτην του Δεκεμβρίου ερανισθείσα μεν υπό του ιεροσοφολογιωτάτου κυρίου Αθανασίου του Παρίου ; ...επιθεωρία δε και επιδιορθώσει δευτερεύοντος Γερασίμου Βυζαντίου

Αθανάσιος, ο Πάριος

[Κωνσταντινούπολις] :Εν τω του Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως Τυπογραφείω , Εν έτει 1811

Ακολουθίες


Ελληνική γλώσσα

1811

GR-AtACAb10147372
158462*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.