Απανθίσματα έκ τινος βιβλίου ετερογλώσσου συλλεχθέντα : προσαρμοσθέντα τε και μεταφρασθέντα εις την ημετέραν απλήν διάλεκτον παρά του ελλογιμωτάτου και λίαν φιλογενούς Στεφάνου Δημητριάδου του εκ νήσου Σκιάθου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών ''Ιωάννης Συκουτρής''
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1797 (EL)
Απανθίσματα έκ τινος βιβλίου ετερογλώσσου συλλεχθέντα : προσαρμοσθέντα τε και μεταφρασθέντα εις την ημετέραν απλήν διάλεκτον παρά του ελλογιμωτάτου και λίαν φιλογενούς Στεφάνου Δημητριάδου του εκ νήσου Σκιάθου

Δημητριάδης, Στέφανος Δ.

Εν Βιέννη :Τύποις Μάρκ. Πούλιου , 1797


Ελληνική γλώσσα

1797

GR-AtACAb10147347
158476*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.