Ο ασπασμός του νέου Ιούδα : [λίβελλος]

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών ''Ιωάννης Συκουτρής''
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1846 (EL)
Ο ασπασμός του νέου Ιούδα : [λίβελλος]

Εν Αθήναις :[χ.ό.], 1846

Σταματιάδης , Κωνσταντίνος , 19ος αι.
Λαζαρίδης , Ιωάννης , 19ος αι.
Vogoride , Stefan -- Ηγεμόνας της Σάμου , 1775 ή 1780-1859


Ελληνική γλώσσα

1846

GR-AtACAb10147225
158525*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.