«Το animation ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

«Το animation ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων» (EL)

Πήλιουρας, Παναγιώτης
Μαγαλιού, Μαρία
Νιάρχου, Ελένη

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ο ρόλος του animation ως εκπαιδευτικού εργαλείου στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων). Με αφορμή επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς, με θέμα την αξιοποίηση της τεχνικής του animation στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, το οποίο υλοποιήθηκε από τη Δ/νση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, σε συνεργασία με το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Παν/μίου Δυτικής Αττικής, διατυπώνονται σκέψεις και προτάσεις αναφορικά με τη δημιουργική αξιοποίηση του animation στην εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα και στο πλαίσιο των Σχολικών Δραστηριοτήτων ειδικότερα. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

βιωματική μάθηση (EL)
επιμόρφωση (EL)
σχολικές δραστηριότητες (EL)
Animation (EL)
αειφορία (EL)


Animation, Film, Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Ελληνική γλώσσα

2020-07-23


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EN)

2732-639X
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 3D Animation, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής; Τόμ. 1 Αρ. 1 (2020): AFIMEC (EL)
Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC]; Vol. 1 No. 1 (2020): AFIMEC (EN)

Copyright (c) 2020 Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.