αποθετήριο | 51 τεκμήρια

Φορέαςi : Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) & Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Η δημιουργία οπτικοακουστικών και διαδραστικών εφαρμογών και η χρήση τους στο πεδίο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού περιλαμβάνει μια σειρά από επιστημονικά πεδία, η συνύπαρξη των οποίων διασφαλίζει την ολοκλήρωση της θεωρητικής τους ανάπτυξης και της πρακτικής εφαρμογής τους. Παράλληλα, οι ερευνητικές διαστάσεις και οι προβληματισμοί που εντάσσονται σε αυτά τα πεδία αποτυπώνονται και εκφράζονται στα αντικείμενα και ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών της Επιστημονικής και Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τμήμα περιοδικού (43), Επιστημονικό άρθρο (43), Άρθρο (43), Τμήμα έκδοσης (43)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Articles (43), Εφαρμοσμένο μέρος (Practice) (4), Theory (4)