Η Συγγραφή Σεναρίου Εκπαιδευτικής Ταινίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Η Συγγραφή Σεναρίου Εκπαιδευτικής Ταινίας (EL)

Σιάκας, Σπύρος

Σε αυτή την δημοσίευση προσδιορίζονται ποιοτικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν το σενάριο μια ταινίας που εντάσσεται σε μια εκπαιδευτική διαδικασία, σε σχέση με μια κλασική ταινία μυθοπλασίας ή μια επιστημονική ταινία. Αρχικά ορίζονται οι βασικές αρχές δημιουργίας σεναρίου και οι ιδιαιτερότητες δημιουργίας σεναρίου επιστημονικής και εκπαιδευτικής ταινίας. Στην συνέχεια προσδιορίζεται ο ρόλος του σεναριογράφου και του μαθητή στην αφηγηματική διαδικασία. Τέλος γίνεται σαφής προσδιορισμός με παιδαγωγικούς όρους, δύο  κομβικών ποιοτικών χαρακτηριστικών της αφηγηματικής επικοινωνίας, της κατανόησης και αλληλεπίδρασης. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Αφηγηματική Διαδικασία (EL)
Ιστορία (EL)
σενάριο (EL)
Εκπαιδευτική Ταινία (EL)
Πλοκή (EL)
Αλληλεπίδραση (EL)
Σενάριο (EL)


Animation, Film, Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Ελληνική γλώσσα

2020-07-23


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EN)

2732-639X
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 3D Animation, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής; Τόμ. 1 Αρ. 1 (2020): AFIMEC (EL)
Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC]; Vol. 1 No. 1 (2020): AFIMEC (EN)

Copyright (c) 2020 Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.