Η ψηφιακή πληροφόρηση και η προσβασιμότητα σε ιστοσελίδες μουσείων για άτομα με αναπηρία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2021 (EL)

Η ψηφιακή πληροφόρηση και η προσβασιμότητα σε ιστοσελίδες μουσείων για άτομα με αναπηρία (EL)

Κιουρεξίδου, Ματίνα

Η σημερινή κοινωνίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο διαδίκτυο καθώς είναι εύκολα προσβάσιμο και καθίσταται ένα από τα κύρια μέσα επικοινωνίας, ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Οι ιστοσελίδες των μουσείων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως πύλες ψηφιακής ενημέρωσης/εκπαίδευσης όσον αφορά στην προσβασιμότητα και την αλληλεπίδραση με τους επισκέπτες τους. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογήσει με τη μέθοδο της ευρετικής αξιολόγησης τις ιστοσελίδες των μουσείων στην Ελλάδα και να παρουσιάσει κατά πόσο είναι προσβάσιμες οι πληροφορίες τους σε ψηφιακούς επισκέπτες με αναπηρία. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από ειδικούς στο τομέα με συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούσαν την πρόσβαση στις πληροφορίες που αναρτούν τα μουσεία. Τα μουσεία που επιλέχθηκαν με βάση την υψηλή τους επισκεψιμότητα με βάση τον αριθμό των εισιτηρίων που είχαν δηλώσει ήταν συνολικά οκτώ. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αναδεικνύουν πως η διαδικτυακή παρουσίαση πληροφοριών και ενημέρωσης που παρέχουν τα ψηφιακά μουσεία παρουσιάζουν προβλήματα και απαιτεί αλλαγές ώστε τα άτομα με αναπηρία δεν έχουν πλήρη πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
αξιολόγηση από ειδικούς (EL)
Peer-reviewed Article (EN)

πολιτισμός (EL)
ιστοσελίδα (EL)
εκπαίδευση (EL)
μουσείο (EL)
Αξιολόγηση ιστοσελίδων μουσείων (EL)
πληροφορίες μουσείων (EL)
διαδικτυακή προσβασιμότητα (EL)


Animation, Film, Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Ελληνική γλώσσα

2021-06-04


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EN)

2732-639X
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 3D Animation, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής; Τόμ. 2 Αρ. 1 (2021): AFIMEC (EL)
Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC]; Vol. 2 No. 1 (2021): AFIMEC (EN)

Copyright (c) 2021 Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.