Συμμετοχικός σχεδιασμός εκπαιδευτικής εφαρμογής για φορητές συσκευές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2021 (EL)

Συμμετοχικός σχεδιασμός εκπαιδευτικής εφαρμογής για φορητές συσκευές (EL)

Σταυράκης, Μόδεστος
Γάτσου, Χρυσούλα
Τεμπέλη, Μάρθα

Στο παρόν άρθρο διερευνάται ο συμμετοχικός σχεδιασμός και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής για φορητή συσκευή. Σκοπός είναι η εφαρμογή αυτή να πληροί τους παιδαγωγικούς της σκοπούς του προγράμματος σπουδών αλλά ταυτόχρονα να είναι ελκυστική προς το μαθητή. Αρχικά μελετήθηκε ο τρόπος που τα παιδιά μαθαίνουν με τις διαδικασίες και θεωρίες μάθησης και στη συνέχεια η έννοια του συμμετοχικού σχεδιασμού. Επίσης, διερευνήθηκαν οι μέθοδοι και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται καθώς και οι τρόποι που μπορούν αυτές να εφαρμοστούν σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η βιβλιογραφική έρευνα συνεχίστηκε με τον υπολογιστή και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ως προς το ρόλο τους και την παιδαγωγική τους αξία στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης που περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας εφαρμογής για την εκμάθηση του πληκτρολογίου από τους μαθητές των τριών πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου με το όνομα «Πληκτρούπολη». (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Συμμετοχικός σχεδιασμός (EL)
εποικοδομητισμός (EL)
γνωστική ψυχολογία (EL)
συμπεριφορισμός (EL)
φορητή συσκευή (EL)
εκπαιδευτική εφαρμογή (EL)
εκπαιδευτικό λογισμικό (EL)
ηλεκτρονικά παιχνίδια (EL)


Animation, Film, Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Ελληνική γλώσσα

2021-06-04


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EN)

2732-639X
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 3D Animation, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής; Τόμ. 2 Αρ. 1 (2021): AFIMEC (EL)
Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC]; Vol. 2 No. 1 (2021): AFIMEC (EN)

Copyright (c) 2021 Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.