Εφαρμογές προσχολικής ηλικίας για συσκευές με οθόνες αφής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Εφαρμογές προσχολικής ηλικίας για συσκευές με οθόνες αφής (EL)
Εφαρμογές προσχολικής ηλικίας για συσκευές με οθόνες αφής (EN)

Σκουρλής, Στυλιανός

Στην παρούσα μελέτη γίνεται αναφορά σε εφαρμογές προσχολικής ηλικίας σε συσκευές με οθόνες αφής και παρουσιάζονται βραχυχρόνια και μακροχρόνια αποτελέσματα. Βασίζεται κατά κύριο λόγο στο λειτουργικό android το οποίο  έχει γνωρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια αλλά επίσης διότι το κόστος παραγωγής εφαρμογών αλλά και απόκτησης συσκευής που να το υποστηρίζει, παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Λόγω της λειτουργικότητας και της αμεσότητας του λειτουργικού δημιουργήθηκαν εφαρμογές οι οποίες απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και κάνουν χρήση τις ιδιότητες των οθονών αφής και όχι μόνο. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε ειδικούς και παιδιά καθώς και οι βελτιώσεις που έγιναν στις εφαρμογές. Επίσης γίνεται λόγος για τις ιδιότητες που θα έπρεπε να έχουν οι εφαρμογές που προορίζονται για παιδιά και εκμεταλλεύονται τις ιδιότητες των οθονών αφής. (EL)
This project refers to preschool applications to touch screens. It is mainly based on the android operation system that has known special development during the last years because the cost of developing applications and buying devices supporting it remains in low levels. Due to the functionality and the immediacy of the operation system, applications which refer to preschool kids and make use of the touch screen specifications and more, were developed. The results of the research that took place in both specialized personnel and kids are presented, and the improvements made in the applications are analyzed. The specifications of any application designed to be used by kids and make use of touch screen qualities are mentioned (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εκπαιδευτικές εφαρμογές (EL)
προσχολική ηλικία (EL)
Android (EL)


Animation, Film, Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Ελληνική γλώσσα

2022-11-23


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EN)

2732-639X
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 3D Animation, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής; Τόμ. 3 Αρ. 2 (2022): ΑΦΙΔΜΕΠ (EL)
Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC]; Vol. 3 No. 2 (2022): afimec (EN)

Copyright (c) 2022 Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.