δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Editorial (EL)
Editorial (EN)

ΣΙΑΚΑΣ, Σπύρος
Σοφός , Αλιβίζος (Λοΐζος)

Το παρόν τεύχος είναι αφιερωμένο στην εφαρμοσμένη αξιοποίηση βίντεο στην εκπαίδευση, στη βάση της διαθεματικής προσέγγισης ενός κεντρικού θέματος και της διεπιστημονικής ανάδειξης εννοιών  από γειτονικές επιστημονικές περιοχές. Στόχος του ειδικού τεύχους είναι να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν βίντεο με εκπαιδευτικό περιεχόμενο και να τα αξιοποιήσουν στη διδασκαλία τους ως διευρυμένα περιβάλλοντα εργασίας και μάθησης. Όταν μιλάμε για αξιοποίηση βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία εστιάζουμε σε δύο βασικές διαστάσεις: α) την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για τη δημιουργία ενός βίντεο και β) την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, τόσο για τη δια ζώσης όσο και για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Κάθε ένα από τα άρθρα που παρουσιάζεται ακολούθως περιέχει και τις δύο αυτές διαστάσεις και αποτυπώνει τόσο τη φιλοσοφία, τη μεθοδολογία δημιουργίας του βίντεο όσο και την τεκμηρίωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που έχουν παραχθεί. Σε αυτό το τεύχος, δημοσιεύονται συνολικά 9 άρθρα.  Αυτά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες α) τα επιμορφωτικά (4 άρθρα), β) τα ιστορικά (3 άρθρα) και γ) τα κοινωνικά (1 άρθρο). Επιπλέον παρουσιάζεται ακόμα ένα άρθρο που ανήκει στην κατηγόρια της μυθοπλαστικής ταινίας. Το πρώτο επιμορφωτικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Δεν πετάμε, ανακυκλώνουμε!»,  αναφέρεται σε θέματα «Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» όπως στην αποσαφήνιση της έννοιας της ανακύκλωσης, εστιαζόμενη στο σύγχρονο πρόβλημα της ρύπανσης των πόλεων με σκουπίδια. Το δεύτερο με τίτλο «Ζωή χωρίς εξάρτηση» στοχεύει στην ενημέρωση των μαθητών σε θέματα που αφορούν την εξάρτηση από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών  και μεθόδους για την πρόληψη αυτού. Στο τρίτο με τίτλο «Η διαδρομή του βιβλίου: από το συγγραφέα στον αναγνώστη» περιγράφεται η διαδικασία δημιουργίας ενός βιβλίου και τα επιμέρους στάδια που αυτή περιλαμβάνει. Στο τέταρτο και τελευταίο επιμορφωτικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Έλληνες ζωγράφοι της Σχολής του Μονάχου» παρουσιάζονται οι κύριοι εκπρόσωποι της Σχολής του Μονάχου και τα έργα τους που φιλοξενούνται στην Εθνική πινακοθήκη Αθηνών. Στο πρώτο ιστορικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Achaia Clauss, το Οινόκαστρο της Μαυροδάφνης» παρουσιάζεται  η ιστορία της πρώτης ελληνικής οινοποιίας. Στο δεύτερο με τίτλο «Το Αιγαίο στις φλόγες» γίνεται αναφορά στις μεγαλύτερες και ηρωικότερες ναυμαχίες του Αιγαίου πελάγους. Στο τρίτο με τίτλο «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ιστορία πίσω από το όνομα» πραγματεύεται η ονομασία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημιακού Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το εκπαιδευτικό έργο του Ιωάννη Καποδίστρια. Στο κοινωνικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «ΕνεργητικΑδρανείς» εστιάζει στη συναισθηματική διάσταση της καθημερινότητας των ανθρώπων την εποχή της πανδημίας Covid-19. Στο πεδίο των μυθοπλαστικών βίντεο περιέχεται η ταινία με τίτλο «Μόνος στο δρόμο» που ως βασική θεματική έχει την εξαφάνιση των μικρών παιδιών.   Ευχόμαστε καλή ανάγνωση και καλή αξιοποίηση στην εκπαίδευση. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)


Animation, Film, Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Ελληνική γλώσσα

2022-03-31


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EN)

2732-639X
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 3D Animation, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής; Τόμ. 3 Αρ. 1 (2022): AFIMEC (EL)
Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC]; Vol. 3 No. 1 (2022): AFIMEC (EN)

Copyright (c) 2022 Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.