Η Παιδαγωγική αξιοποίηση του ντοκιμαντέρ « Ζωή χωρίς εξάρτηση» Και η δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Η Παιδαγωγική αξιοποίηση του ντοκιμαντέρ « Ζωή χωρίς εξάρτηση» Και η δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (EL)

Μπακαλού , Χριστίνα
Χατζοπούλου , Θεοφάνη
Σοφός , Αλιβίζος (Λοΐζος)

Το παρόν άρθρο έχει ως γενικό στόχο τη διερεύνηση της εκπαιδευτικής ταινίας με τίτλο «Ζωή χωρίς εξάρτηση» που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού «ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών». Η ταινία έγκειται στο είδος του ντοκιμαντέρ και πραγματεύεται την εξάρτηση στα ναρκωτικά και τη πρόληψη. Σε δεύτερο χρόνο, ορίζουμε ως επιμέρους στόχο της ταινίας τη δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του μαθητή και να κατανοήσει ουσιαστικά τη θεματολογία του ντοκιμαντέρ καθώς και να εξελίξει την κριτική του σκέψη. Στο άρθρο θα παρουσιάσουμε τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της ταινίας, τη διαδικασία παραγωγής της, τους συμμετέχοντες , τα μέσα παραγωγής και επεξεργασίας, τα όποια προβλήματα προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν στην παραγωγή. Σε συνθήκες πρωτόγνωρες και αντίξοες, με βασικό εργαλείο μας τον υπολογιστή, καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια εκπαιδευτική ταινία με θέμα τις εξαρτήσεις, η οποία ενεργοποιεί το θεατή στο πρώτο μέρος της μέσω της αφήγησης για το οδοιπορικό των ναρκωτικών στην Ελλάδα και στο δεύτερο μέσω των συνεντεύξεων σε μορφή ερωταπαντήσεων. Η ουσία του ντοκιμαντέρ είναι να προβληματίσει , να διεγείρει την περιέργεια, να προκαλέσει συζήτηση και είναι στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού πως θα την χρησιμοποιήσει ώστε να προκύψουν μεγαλύτεροι προβληματισμοί και βαθύτερη επικοινωνία με το μαθητή αφού η ταινία στην πορεία ανέδειξε πολλά περισσότερα ζητήματα όπως αυτό της εμπλοκής της οικογένειας. (EL)
This article aims to investigate the educational film entitled "Life without addiction" created in the context of the postgraduate course "Education Sciences Education with the Use of New Technologies". The film is a documentary concerning drugs and prevention, whereas the creation of educational activities is set as a further goal of the paper. The educational activities are designed to stimulate the students’ interest and comprehension of the subject matter of the documentary as well as develop their critical thinking. The educational design of the film, its production process, the participants, the means of production and processing, any problems that arose and were encountered in the production will also be presented in the article. Under unprecedented and adverse conditions, with our computer as a main tool, we managed to create an educational film on addictions. In the first part, the film activates the viewer through the narrative regarding the history of drug use in Greece and in the second through the interviews in of a questions and answers form. The essence of the documentary is to ponder, to stimulate curiosity, to provoke discussion and it is up to the teacher to use it to raise greater concerns and deeper communication among the students as the film also highlights many more issues such as the family involvement. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

παιδαγωγική αξιοποίηση ταινίας (EL)
επιμορφωτικό ντοκιμαντέρ (EL)
εφηβεία (EL)
εξάρτηση (EL)
πρόληψη (EL)
ναρκωτικά (EL)
educational documentary (EN)
addiction (EN)
pedagogical use of film (EN)


Animation, Film, Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Ελληνική γλώσσα

2022-03-31


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EN)

2732-639X
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 3D Animation, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής; Τόμ. 3 Αρ. 1 (2022): AFIMEC (EL)
Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC]; Vol. 3 No. 1 (2022): AFIMEC (EN)

Copyright (c) 2022 Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.