Οπτικοποίηση Εκπαιδευτικών Σεναρίων στο πεδίο των Φυσικών Επιστημών με δυνατότητες διαδραστικής παιχνιδοποίησης (Gamification) και animation

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Οπτικοποίηση Εκπαιδευτικών Σεναρίων στο πεδίο των Φυσικών Επιστημών με δυνατότητες διαδραστικής παιχνιδοποίησης (Gamification) και animation (EL)

Αγγελίνας, Σωτήριος

Το άρθρο επικεντρώνεται στις δυνατότητες που δίνουν διαδραστικές εφαρμογές animation παιχνιδιών επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εξετάστηκαν αρχικά οι δυνατότητες της επαυξημένης πραγματικότητας σε θεωρητικό υπόβαθρο και εντοπίστηκαν τα παιδαγωγικά οφέλη από την χρήση της στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι πιθανοί περιορισμοί που υπάρχουν. Ερευνήθηκε η συμβολή του διαδραστικού animation στην εκπαίδευση των Φυσικών επιστημών και αναλύθηκαν οι δυνατότητες που παρέχουν οι προσομοιώσεις μέσω επαυξημένης πραγματικότητας. Παρουσιάστηκε ο όρος της παιχνιδοποίησης και αναφέρθηκαν τα πλεονεκτήματα από την χρήση και την εφαρμογή των μηχανισμών παιχνιδοποίησης στην διαδικασία της εκπαίδευσης. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν μέσω της ποιοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε, βοήθησαν στο να δημιουργηθεί μια πιλοτική εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας με χρήση διαδραστικού animation με στοιχεία παιχνιδοποίησης. (EL)
The purpose of this article examines the capabilities of interactive applications of the augmented reality animation games in the learning process. For this purpose, the perspectives of augmented reality were first examined in a theoretical background. Furthermore, their educational benefits in the educational process were identified, as well as their possible limitations. In addition, this study also investigates the contribution of the interactive animation in the educational field of the physical sciences and analyzes the prospects of the simulation of the AR technology through them. Moreover, the term gamification was presented and the advantages of using and applying its techniques and features were mentioned in the educational environment. The findings from the qualitative research have helped create a pilot augmented reality application using interactive animation. Finally, the development stages of multimedia interactive software were presented emphasizing on various tools. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

επαυξημένη πραγματικότητα (EL)
Διαδραστικό animation (EL)
προσομοιώσεις (EL)
παιχνιδοποίηση (EL)
gamification (EN)
simulation, (EN)
Interactive animation (EN)
augmented reality (EN)


Animation, Film, Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Ελληνική γλώσσα

2022-11-23


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EN)

2732-639X
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 3D Animation, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής; Τόμ. 3 Αρ. 2 (2022): ΑΦΙΔΜΕΠ (EL)
Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC]; Vol. 3 No. 2 (2022): afimec (EN)

Copyright (c) 2022 Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.