Η παιδαγωγική αξιοποίηση της εκπαιδευτικής μυθοπλαστικής ταινίας μικρού μήκους «Μόνος στο δρόμο» για την ευαισθητοποίηση στο ζήτημα της πρόληψης εξαφάνισης ανηλίκων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Η παιδαγωγική αξιοποίηση της εκπαιδευτικής μυθοπλαστικής ταινίας μικρού μήκους «Μόνος στο δρόμο» για την ευαισθητοποίηση στο ζήτημα της πρόληψης εξαφάνισης ανηλίκων (EL)

Μαρκάκη , Ασπασία
Καρακώστα , Αντιγόνη
Κωνστάντη , Μαρία
Κανύχης , Παναγιώτης
Σοφός , Αλιβίζος (Λοΐζος)
Νησανάκη , Αντωνία

Η εκπαιδευτική μυθοπλαστική ταινία μικρού μήκους “Μόνος στο δρόμο” πραγματεύεται το θέμα των εξαφανισμένων παιδιών. Συγκεκριμένα αφορά τα παιδιά που εξαφανίζονται χωρίς κάποια προφανή αιτία, για παράδειγμα καθώς παίζουν ή κάνουν κάποια άλλη δραστηριότητα, ή καθώς περπατάνε από μια τοποθεσία σε μία άλλη. Απευθύνεται στην ηλικιακή ομάδα παιδιών 4-8 ετών, που φοιτούν δηλαδή στο νηπιαγωγείο, στην α’ και β’ δημοτικού. Η επιλογή της ηλικιακής αυτής ομάδας έγινε λόγω της ιδιαίτερης ευαλωτότητάς της σε περιστατικά εξαφανίσεων. Επίσης, η επιλογή του είδους της μυθοπλασίας καθορίστηκε από τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της εν λόγω ηλικιακής ομάδας, καθώς τα παιδιά αυτής της ηλικίας χρειάζονται μία προσομοίωση ενός περιστατικού εξαφάνισης ώστε να το επεξεργαστούν, να ταυτιστούν με τον ήρωα και να διατυπώσουν τις δικές τους ιδέες. Η ταινία συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικέςδραστηριότητες και πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, που στηρίζονται στο περιεχόμενο της ταινίας, καθιστώντας την ένα ολοκληρωμένο παιδαγωγικό εργαλείο. (EL)
The educational fiction short film “Alone on the road” is about the children that are gone missing for no obvious reason, for example while playing or while moving from one location to another. Its target group are children 4-8 years old that attend kindergarten and the first two grades (1st and 2nd) of primary school. This age group was selected due to its particular vulnerability to being reported missing. Moreover, the type of fiction film was selected due to the particular developmental characteristics of this group. Children from 4-8 years need to experience a simulation of an incident of a child gone missing, so that they can process it, identify with the main character, reflect and elaborate their own ideas. The film is accompanied with explicit instructions for the educators, with educational activities and supplementary educational resources, based on the content of the film, turning the film “Alone on the road” to a completed, fully featured educational resource. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Εξαφανίσεις παιδιών (EL)
οδηγίες προστασίας (EL)
εξαφανισμένα παιδιά (EL)
μυθοπλασία (EL)
πρόληψη (EL)
ευαισθητοποίηση (EL)
disappearances of children (EN)
awareness raising (EN)
instructions (EN)
protextion (EN)
fiction (EN)
prevention (EN)


Animation, Film, Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Ελληνική γλώσσα

2022-03-31


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EN)

2732-639X
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 3D Animation, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής; Τόμ. 3 Αρ. 1 (2022): AFIMEC (EL)
Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC]; Vol. 3 No. 1 (2022): AFIMEC (EN)

Copyright (c) 2022 Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.