Προσεγγίσεις του χώρου στα λογοτεχνικά κείμενα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη χρήση STORYMAP JavaScript (JS)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Προσεγγίσεις του χώρου στα λογοτεχνικά κείμενα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη χρήση STORYMAP JavaScript (JS) (EL)
"Προσεγγίσεις του χώρου στα λογοτεχνικά κείμενα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη χρήση STORYMAP JavaScript(JS)" (EN)

Μαργαρίτη, Μαρία

Η παρούσα μελέτη εκπονείται στο πλαίσιο της Λογοτεχνικής Γεωγραφίας, ενός πρόσφατα ανεπτυγμένου κλάδου της Ανθρωπογεωγραφίας, που έχει ως ως αντικείμενο την εξέταση του αναπαριστάμενου χώρου στα λογοτεχνικά έργα. Συγκεκριμένα, σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει το πως μπορεί ο μαθητής να αντιληφθεί καλύτερα τον χώρο που αναπαρίσταται στα επιλεγμένα λογοτεχνικά κείμενα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα βιβλία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με έμφαση στα κείμενα που έχουν ως θέμα την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τη φύση ή κάνουν αναφορά σε περιβαλλοντικά προβλήματα και να συνδέσει στη συνέχεια αυτές τις γνώσεις με τον πραγματικό κόσμο. Για την προσέγγιση του χώρου προτείνεται η χρήση της εφαρμογής STORYMAP JavaScript (JS) για την ανάρτηση ιστοριών στο διαδίκτυο με υλικό που οι μαθητές θα συγκεντρώσουν από τα κείμενα των σχολικών βιβλίων αλλά και από το διαδίκτυο, όπως ιστορικές πληροφορίες  και οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο θα προσθέσουν στην εφαρμογή τοποθετώντας τα  σε γεωγραφικά σημεία στο διαδραστικό χάρτη. Έτσι, με τη συμβολή των νέων τεχνολογιών, η διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας γίνεται  βιωματική και πιο ενδιαφέρουσα. (EL)
This study is conducted in the context of Literary Geography, a recently developed branch of Human Geography, which examines the represented space in literature. Specifically, the purpose of the study is to explore how students can better understand the space represented in selected literary texts included in Secondary School textbooks in Greece, especially texts that deal with the interaction of humans with nature or refer to environmental problems in order to connect this knowledge to the real world. For this spatial approach, it is suggested to use the STORYMAP JavaScript (JS) application to post stories on the web with information that students will collect from the texts and from the internet, such as historical information and audiovisual material, and then add to the story by placing them in geographical points on the interactive map. Thus, with the contribution of new technologies, the teaching of literature becomes experiential and more interesting. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

λογοτεχνία (EL)
γεωγραφία (EL)
νέες τεχνολογίες (EL)
χώρος (EL)
εκπαίδευση (EL)
περιβάλλον (EL)
Space (EN)
Geography (EN)
Literature (EN)
Education (EN)
Environment (EN)
New Technologies (EN)


Animation, Film, Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Ελληνική γλώσσα

2022-11-23


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EN)

2732-639X
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 3D Animation, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής; Τόμ. 3 Αρ. 3 (2022): afimec (EL)
Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC]; Vol. 3 No. 3 (2022): afimec (EN)

Copyright (c) 2022 Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.