Ο ρόλος των ΤΠΕ ως μέσο προβολής και ανάδειξης της πράσινης μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Ο ρόλος των ΤΠΕ ως μέσο προβολής και ανάδειξης της πράσινης μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας (EL)

Βρίγκας, Μιχαήλ
Κολιούσκα, Χριστιάνα

Οι νέες Tεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ΤΠΕ αναδεικνύονται ως καινοτόμα εργαλεία που μπορούν να προάγουν την βιώσιμη ανάπτυξη καθώς ο ρόλος τους στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών διεθνών συζητήσεων. Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν καθιερώσει τη χρήση της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας σε πολλούς τομείς της καθημερινότητάς μας. Με την αξιοποίηση των κατάλληλων ΤΠΕ, οι χρήστες μπορούν να εισέλθουν σε έναν τεχνητό κόσμο, όπου μπορούν να περιπλανηθούν, να χειριστούν διάφορα αντικείμενα και γενικότερα, να χρησιμοποιήσουν όλες τις αισθήσεις τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάσταση στις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και η παρουσίαση των δυνατοτήτων αποκατάστασής τους με την πλήρη αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης. Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στην χρήση των κατάλληλων εργαλείων (όπως το Google Earth Voyager Stories), τα οποία συνδυάζουν τη χρήση του Street View, τρισδιάστατων εικόνων και της αφήγησης. Η απολιγνιτοποίηση περιοχών αποτελεί σημαντικό βήμα για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η πλήρης απεξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από το ρυπογόνο καύσιμο του λιγνίτη έως το 2028. Στην προώθηση, προβολή και ανάδειξη αυτής της πράσινης μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών στο βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά κάποια από τις μεθόδους εικονικής ή επαυξημένης πραγματικότητας. (EL)
The new Information and Communication Technologies - ICT constitute innovative tools that can promote sustainable development as their role in protecting the natural environment and addressing climate change is an international discussion topic. Rapid technological advances have established the use of virtual and augmented reality in many aspects of our everyday life. Through ICT adoption, users can enter an artificial world where they can wander around, manipulate various objects and use all of their senses. The aim of this paper is to present the current situation in the lignite areas of Western Macedonia and to suggest the possibilities of their restoration through ICT adoption in the context of sustainable development. This research focuses on the use of appropriate tools (such as Google Earth Voyager Stories), combining Street View, 3D imagery and storytelling. The delignitization constitutes an important step for achieving sustainable development in the regional areas, as the Greek government has set a goal of withdrawing all lignite plants by 2028. Augmented reality is an effective tool for the promotion of this green transition of lignite areas to a model of sustainable development. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

βιώσιμη ανάπτυξη (EL)
λιγνιτικές περιοχές (EL)
επαυξημένη πραγματικότητα (EL)
Δυτική Μακεδονία (EL)
πράσινη μετάβαση (EL)
Tεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (EL)
lignite areas (EN)
sustainable development (EN)
Western Macedonia (EN)
green transmission (EN)
augmented reality (EN)
Information & Communications Technology (ICT) (EN)


Animation, Film, Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Ελληνική γλώσσα

2022-11-23


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EN)

2732-639X
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 3D Animation, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής; Τόμ. 3 Αρ. 3 (2022): afimec (EL)
Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC]; Vol. 3 No. 3 (2022): afimec (EN)

Copyright (c) 2022 Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.