Πολιτισμικός περίπατος και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η κινηματογράφηση σε ένα «ψυχογεωγραφικό» περιβάλλον - Μελέτη περίπτωσης στην πόλη των Αγίων Αναργύρων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Πολιτισμικός περίπατος και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η κινηματογράφηση σε ένα «ψυχογεωγραφικό» περιβάλλον - Μελέτη περίπτωσης στην πόλη των Αγίων Αναργύρων (EL)

Βρεττού , Φρύνη

Στο παρόν άρθρο σκοπός της έρευνας είναι η ανάδειξη του πολιτισμικού περιπάτου και της κινηματογράφησής του ως σημαντικού μέσου για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση ατόμων κάθε ηλικίας. Η μέθοδος που επιλέχθηκε είναι η ποιοτική έρευνα με εργαλεία ημι-δομημένες συνεντεύξεις από παλαιότερους κατοίκους των Αγίων Αναργύρων αφενός και επιτόπια έρευνα με συμμετοχική παρατήρηση κατά την προσωπική περιπλάνηση στην περιοχή αφετέρου. Ο κινηματογράφος της παρατήρησης με την ενδελεχή και μακροχρόνια συμμετοχική παρατήρηση μέσα από την κάμερα ενός κινητού τηλεφώνου, πρόσφερε μεθοδολογικά εργαλεία για την κινηματογράφηση. Επίσης στην μέθοδο επιλέχθηκε η βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με την επίδραση του αστικού χώρου στην ανθρώπινη συμπεριφορά, την «ψυχογεωγραφία» (Debord,1955), κατά την αστική περιπλάνηση (“flânerie”) και την έννοια του «πλάνητα» (Benjamin,1939). Τα συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι η νοηματοδότηση του χώρου σαν ένα «ψυχογεωγραφικό τοπίο» (Bruno, 2011), όπου εδράζονται η συλλογική μνήμη, τα βιώματα και οι επιθυμίες των ανθρώπων, συμβάλλουν στην δημιουργία συναισθηματικών δεσμών αγάπης ανάμεσα στον κινηματογραφιστή, το περιβάλλον και τους συνανθρώπους του.  Η παραπάνω αντίληψη του χώρου έχει ως αποτέλεσμα την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση των κοινωνικών σχέσεων. Συμπερασματικά ο περιπλανώμενος κινηματογραφιστής αποκομίζει την αίσθηση επανιδιοποίησης του περιβάλλοντος δημόσιου χώρου, αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως μέρος του περιβάλλοντος και βιώνει έντονη συγκίνηση. Τέλος ευαισθητοποιείται σχετικά με τα ζώα που ζουν στην πόλη και προβληματίζεται για την διατήρηση φυσικών χώρων ή τόπων με έντονη ιστορική και πολιτισμική αξία. (EL)
In this article, the purpose of the research is to enhance the cultural promenade and its filming as an important tool for the environmental awareness for people of any age. The method which has been followed is qualitative research by using semi-structured interviews from older citizens of Agioi Anargyroi on the one hand and by using field research with participatory observation during the personal wandering in the area on the other hand. The observational cinema, with the detailed and long-lasting participatory observation through the camera of a mobile phone, offered a methodological tool for the cinematography. Another part of methodology contains bibliographic research about the influence of urban space to the human behavior, the “psychogeography” (Debord, 1955), during wandering through the city (“flânerie”), and the meaning of “flâneur” (Benjamin, 1939). The conclusion of the research is that the perception of space as a “psychogeographical landscape” (Bruno, 2011), a place full of the collective memory, lived experiences and desires of people, contribute to the creation of emotional bonds between the cinematographer, the environment and other humans. Τhis perception of space leads to the environmental awareness and the empowerment of the social relations. Furthermore, the wanderer-cinematographer becomes the feeling of reappropriating the environmental public space, understands his self as a part of the environment and experiences strong emotions. Finally, the cinematographer becomes aware of the animals which live in a city and critical about the preservation of natural spaces or places with strong historical and cultural value.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

κινηματογράφος της παρατήρησης (EL)
πλάνητας (EL)
συλλογική μνήμη (EL)
πολιτισμικός περίπατος (EL)
αστική περιπλάνηση (EL)
ψυχογεωγραφικό τοπίο (EL)
ψυχογεωγραφία (EL)
psychogeographical landscape (EN)
collective memory (EN)
cultural promenade (EN)
psychogeography (EN)
flânerie (EN)
flâneur (EN)
observational cinema (EN)


Animation, Film, Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Ελληνική γλώσσα

2022-11-23


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EN)

2732-639X
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 3D Animation, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής; Τόμ. 3 Αρ. 3 (2022): afimec (EL)
Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC]; Vol. 3 No. 3 (2022): afimec (EN)

Copyright (c) 2022 Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.