Η κλιματική κρίση στις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες: Κυρίαρχες τάσεις της περιόδου 2009-2020

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Η κλιματική κρίση στις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες: Κυρίαρχες τάσεις της περιόδου 2009-2020 (EL)

Ταστσόγλου, Μιχάλης
Πουλακιδάκος, Σταμάτης
Δεμερτζής, Νίκος
Αβράμη, Λυδία

Η κλιματική κρίση είναι φαινόμενο παγκόσμιο, αεί παρόν και επιτεινόμενο. Οι συνέπειές της είναι ορατές σχεδόν σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά στη δημόσια σφαίρα εκπροσωπείται δυσανάλογα, τουλάχιστον ως προς τη σημασία και τη δριμύτητά της. Στο πλαίσιο της Δράσης «Διερεύνηση των ευρύτερων επιπτώσεων των δράσεων μετριασμού των εκπομπών στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον» του έργου «Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή και τις επιπτώσεις της» διεξήχθη έρευνα ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες. Σκοπός της έρευνας ήταν να καταγράψει και να αναλύσει τη δεκαετή δημοσιογραφική κάλυψη του ζητήματος εστιάζοντας σε δύο ερευνητικά ερωτήματα: το βαθμό που η κλιματική αλλαγή εντάσσεται στην θεματολογία των ΜΜΕ και τη σύνδεση μεταξύ δημοσιογραφικής κάλυψης κι επικρατουσών αντιλήψεων/επιστημονικών απόψεων. Το δείγμα αποτελείται από 2.278 δημοσιεύματα της περιόδου 2009-2020 και η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση ερευνητικού πρωτοκόλλου. Η έρευνα δείχνει ότι, αν και η κάλυψη της κλιματικής αλλαγής αυξάνεται σημαντικά από το 2017 κι έπειτα, η εννοιολόγηση της κλιματικής αλλαγής φαίνεται να είναι ανεπαρκής, με την πλειονότητα των δημοσιευμάτων να μην κάνουν ρητή αναφορά στον ορισμό της, έμφαση δίνεται στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και όχι τόσο στα αίτια της, ενώ είναι ιδιαίτερα περιορισμένη η κάλυψη ζητημάτων που σχετίζονται με την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Από την άλλη, ως θετική κρίνεται η συχνή αναφορά σε ειδικούς επιστήμονες, των οποίων οι απόψεις επί της κλιματικής αλλαγής αναπαράγονται τακτικά. (EL)
The climate crisis is a global, ever-present, and escalating phenomenon with almost global-scaled tangible consequences. Nevertheless, it is disproportionately represented in the public sphere, regardless of its importance and severity. As part of the “National Network on Climate Change and its Impacts” project, a quantitative content analysis research on news websites was conducted. The aim of the research was to record and analyze the journalistic coverage of the issue from 2009 to 2020, focusing on two research questions about the extent to which climate change is integrated to the media agenda and the relation between journalistic coverage and prevailing perceptions/scientific theories. The sample consists of 2,278 publications and the data analysis was based on a research protocol. The research shows that, although the coverage of climate change is increasing significantly from 2017 onwards, the conceptualization of climate change is insufficient, while the most publications not explicitly defining it, emphasis is given to the impacts of climate change and not so much to its causes. Furthermore, the coverage of issues related to climate change adaptation is particularly limited. On the other hand, experts’ opinions on climate change were found to be commonly reproduced by the news websites of our sample. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

ανάλυση περιεχομένου (EL)
media monitoring (EL)
πλαισίωση (EL)
καθορισμός θεματολογίας (EL)
κλιματική κρίση (EL)
agenda setting (EN)
media monitoring (EN)
content analysis (EN)
framing (EN)
climate change (EN)


Animation, Film, Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Ελληνική γλώσσα

2022-11-23


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EN)

2732-639X
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 3D Animation, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής; Τόμ. 3 Αρ. 3 (2022): afimec (EL)
Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC]; Vol. 3 No. 3 (2022): afimec (EN)

Copyright (c) 2022 Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.