Ο ρόλος των μέσων στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την κλιματική αλλαγή

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Ο ρόλος των μέσων στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την κλιματική αλλαγή (EL)

Σακκά, Ηλιάνα

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα της εποχής μας. Ο ρόλος των ΜΜΕ κρίνεται πιο αναγκαίος από όσο ποτέ προκειμένου να  επικοινωνήσει την κλιματική κρίση και να επηρεάζει τη δημόσια ανησυχία. Τα ΜΜΕ διαθέτουν την ιδιαίτερη ικανότητα να ενθαρρύνουν κοινωνικές αλλαγές με βάση το γεγονός ότι μπορούν να παρουσιάσουν σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού εναλλακτικούς και νέους τρόπους κοινωνικής δράσης. Η παρούσα εργασία αναλύει το περιεχόμενο (ανάλυση περιεχομένου) της τηλεοπτικής εκπομπής «Κλίμα». Ειδικότερα, διερευνήθηκε κατά πόσο ασχολήθηκε και ανέλυσε ζητήματα γύρω από την κλιματική αλλαγή και αν τελικά  μπορεί να αποτελέσει δίαυλο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, κινητήριες δυνάμεις για τη δημιουργία δράσεων. Από την επεξεργασία των δεδομένων η εκπομπή προσπαθεί να προσεγγίσει τα θέματα από όλες τις κλίμακες του χρόνου και του χώρου εφαρμόζοντας τους βασικούς άξονες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, το μέγεθος και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής απαιτούν την ύπαρξη περισσότερων περιβαλλοντικών εκπομπών με πολυμεσικό περιεχόμενο, καθώς μόνο τότε τα μέσα μπορούν να μετατρέπουν σε παιδαγωγικό εργαλείο προσφέροντας σωστή κατανόηση της περιπλοκότητας της κλιματικής αλλαγής. (EL)
Climate change is one of the most crucial matters of our era. The role of the media has been characterized as more vital than ever in communicating climate change and influencing social concerns. The media also has the unique ability to promote social changes due to journalists presenting alternative and novel ways of social actions. In this paper by conducting a content analysis on the television program, clime, we investigate whether this show has been involved in and deconstructed climate’s hot issues.  Clime tries to approach these issues implying the basic rules of environmental education. However, the impact of the climate crisis requires more TV shows, which can focus on the conversion of scientific knowledge to knowledge for the audience. In this way, shows can be educational tools for the benefit of society. The project’s question: Can Clime be the channel of environmental education and awareness, the most motivational forces of making changes? (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

περιβαλλοντική επικοινωνία (EL)
ΜΜΕ. (EL)
κλιματική αλλαγή (EL)
environmental communication (EN)
media (EN)
climate change (EN)


Animation, Film, Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Ελληνική γλώσσα

2022-11-23


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EN)

2732-639X
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 3D Animation, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής; Τόμ. 3 Αρ. 3 (2022): afimec (EL)
Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC]; Vol. 3 No. 3 (2022): afimec (EN)

Copyright (c) 2022 Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.