Ευαισθητοποίηση του κοινού για περιβαλλοντικά ζητήματα μέσω ηχητικών ξεναγήσεων: Ηχοτοπία στη λίμνη της Καστοριάς

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Ευαισθητοποίηση του κοινού για περιβαλλοντικά ζητήματα μέσω ηχητικών ξεναγήσεων: Ηχοτοπία στη λίμνη της Καστοριάς (EL)

Κλεφτοδήμος, Αλέξανδρος
Ευαγγέλου , Αθανάσιος
Ματσιώλα, Μαρία
Γρηγορίου, Μαγδαληνή
Λάππας, Γεώργιος
Καλλίρης, Γεώργιος

Τα τελευταία χρόνια, κάνοντας χρήση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, είναι εφικτή, σε ευρεία κλίμακα, η λήψη ήχων (ηχογράφηση) και ο διαμοιρασμός τους μέσω ψηφιακών πλατφορμών σε ένα πλαίσιο δημιουργίας ηχητικών χαρτών. Ηχοτοπία καταγράφονται από χρήστες και αποδίδονται σε συγκεκριμένα γεωγραφικά σημεία εμπλουτίζοντας την εμπειρία των δυνητικών ακροατών καθώς παρουσιάζουν περιβαλλοντικά ή/και αστικά στοιχεία δίνοντας μία νέα διάσταση στη γνωριμία και τη σύνδεση με τοπικά ή παγκόσμια περιβάλλοντα. Στόχος της εργασίας είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσω της δημιουργίας μίας ηχητικής ξενάγησης γύρω από τη λίμνη της Καστοριάς. Για τον σκοπό αυτό, σημεία ορόσημα γύρω από τη λίμνη αποδόθηκαν ηχητικά και τοποθετήθηκαν στο πρόγραμμα γραφικής απεικόνισης Google Earth. Η εφαρμογή αξιολογήθηκε από τους/τις φοιτητές/ριες του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι/ες, σε πολύ υψηλό βαθμό, την χαρακτήρισαν αποτελεσματική και χρήσιμη ως προς την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, εύκολη στη χρήση ενώ ταυτόχρονα παρέχει επαρκές περιεχόμενο πληροφοριών για τη λίμνη της Καστοριάς. (EL)
Nowadays, by employing modern digital technologies, it is possible to record and share sounds, on a large scale, through digital platforms in a context of creating sound maps. Soundscapes are recorded by users and attributed to specific geographical points enriching the experience of potential listeners as they present environmental and/or urban elements giving a new dimension to the acquaintance and connection with local or global environments. The aim of this paper is to raise environmental awareness through the creation of an audio tour around the lake Orestiada of Kastoria. For this purpose, landmarks around the lake were rendered sonically and placed in the Google Earth graphic representation program. The application was evaluated by the students of the Department of Communication and Digital Media of the University of Western Macedonia, who, to a very high degree, characterized it as effective and useful in terms of environmental awareness, easy to use while at the same time they answered that id provides sufficient content information about lake Orestiada of Kastoria. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Ηχοτοπία (EL)
ηχητικές ξεναγήσεις (EL)
Καστοριά (EL)
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση (EL)
audio tours (EN)
environmental awareness (EN)
Kastoria (EN)
Soundscapes (EN)


Animation, Film, Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Ελληνική γλώσσα

2022-11-23


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EN)

2732-639X
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 3D Animation, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής; Τόμ. 3 Αρ. 3 (2022): afimec (EL)
Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC]; Vol. 3 No. 3 (2022): afimec (EN)

Copyright (c) 2022 Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.