Σημείωμα γιὰ τὸ κεκυρωμένο ἀντίγραφο παλαιῶν ἐγγράφων τῆς Πάτμου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημείωμα γιὰ τὸ κεκυρωμένο ἀντίγραφο παλαιῶν ἐγγράφων τῆς Πάτμου (EL)
Σημείωμα γιὰ τὸ κεκυρωμένο ἀντίγραφο παλαιῶν ἐγγράφων τῆς Πάτμου (EN)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Ν.

  N. OikonomidèsNote sur la copie authentique des documents anciens de Patmos           A propos du rouleau étudié par Era Vranoussis, p. 95 et suiv., l'auteur constate a) qu'il s'agit d'une copie faite dans un but pratique et comportant les titres de propriété terrienne du monastère; b) que cette copie a été faite à Patmos ou dans une île voisine et c) que sa composition serait, peut-être, à rapprocher de la législation de Manuel Ier Comnène  concernant les biens  ecclésiastiques. (EL)
  N. OikonomidèsNote sur la copie authentique des documents anciens de Patmos           A propos du rouleau étudié par Era Vranoussis, p. 95 et suiv., l'auteur constate a) qu'il s'agit d'une copie faite dans un but pratique et comportant les titres de propriété terrienne du monastère; b) que cette copie a été faite à Patmos ou dans une île voisine et c) que sa composition serait, peut-être, à rapprocher de la législation de Manuel Ier Comnène  concernant les biens  ecclésiastiques. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ανάλυση εγγράφων (EN)

Z 105 (EL)
Κ 155 (EL)
DF 599.8 (EL)
Z 110 (EL)
Z (EL)
HG (EL)
Αλέξιος Α΄ Κομνηνός (EN)
Κ 155 (EN)
DF 599.8 (EN)
Z 110 (EN)
φορολογία (EN)
Z 105 (EN)
Μανουήλ Α΄ Κομνηνός (EN)
μονή Ιωάννη Θεολόγου Πάτμου (EN)
μοναστικός βίος (EN)
κωδικολογία (EN)
Όσιος Χριστόδουλος (EN)
Κρήτη (EN)
νησιωτικές επισκοπές (EN)
Z (EN)
Λέρος (EN)
Λάτρος (EN)
Βιβλιοθήκη Πάτμου (EN)
οικονομική δραστηριότητα (EN)
Κως (EN)
HG (EN)
βυζαντινά χειρόγραφα (EN)
Λειψοί (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1966-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο-Πάτμος, 11ος-12ος αι. (EN)
Μέση βυζαντινή περίοδος, 11ος-12ος αι. (EN)
μοναστηριακά έγγραφα και αρχεία (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 1; 120-124 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 1; 120-124 (EN)

Copyright (c) 2014 Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.