Ἱερὰ Μονὴ Δοχειαρίου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοἹερὰ Μονὴ Δοχειαρίου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου (EL)
Ἱερὰ Μονὴ Δοχειαρίου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου (EN)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Νίκος

  Ν. Oikonomidès Catalogue des archives grecques du monastère de Docheiariou au Mont Athos (1037-1695) Le présent catalogue fait suite à ceux des archives des monastères de Dionysiou, Kônstamonitou et Stavronikita, publiés dans Symmeikta I et II. Il est le résultat de quatre missions au Mont Athos (1961, 1967, 1968, 1969), pendant lesquelles tous les documents grecs antérieurs à 1700 et conservés au monastère de Docheiariou ont été photographiés et décrits.Les notices consacrées à chaque document comportent les éléments suivants: a) type de document; b) date; c) description sommaire; d) résumé, e) incipit; f) indication des éventuelles éditions ou de la bibliographie; g) si nécessaire, notice explicative. L'ensemble a été classé suivant grosso modo le principe de chancelleries: actes des empereurs de Byzance (no 1-15), acte d'une impératrice de Byzance (no 16), acte d'un empereur Serbe (no 17), actes de fonctionnaires civils (no 18-39), actes de patriarches (no 40-47), actes de métropolites et d'évêques (no 48-51), actes des autorités du Mont Athos (no 52-92), actes de monastères et actes privés (no 93 -145). A la fin il y a un inventaire des documents classés d'après leur date et un index onomastique. (EL)
  Ν. Oikonomidès Catalogue des archives grecques du monastère de Docheiariou au Mont Athos (1037-1695) Le présent catalogue fait suite à ceux des archives des monastères de Dionysiou, Kônstamonitou et Stavronikita, publiés dans Symmeikta I et II. Il est le résultat de quatre missions au Mont Athos (1961, 1967, 1968, 1969), pendant lesquelles tous les documents grecs antérieurs à 1700 et conservés au monastère de Docheiariou ont été photographiés et décrits.Les notices consacrées à chaque document comportent les éléments suivants: a) type de document; b) date; c) description sommaire; d) résumé, e) incipit; f) indication des éventuelles éditions ou de la bibliographie; g) si nécessaire, notice explicative. L'ensemble a été classé suivant grosso modo le principe de chancelleries: actes des empereurs de Byzance (no 1-15), acte d'une impératrice de Byzance (no 16), acte d'un empereur Serbe (no 17), actes de fonctionnaires civils (no 18-39), actes de patriarches (no 40-47), actes de métropolites et d'évêques (no 48-51), actes des autorités du Mont Athos (no 52-92), actes de monastères et actes privés (no 93 -145). A la fin il y a un inventaire des documents classés d'après leur date et un index onomastique. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Κατάλογος εγγράφων (EN)

CD 70 (EL)
CD 921 (EL)
έγγραφα αρχιερέων (EN)
έγγραφα δημοσίων λειτουργών (EN)
έγγραφα πατριαρχικά (EN)
CD 70 (EN)
έγγραφα ιδιωτικά (EN)
CD 921 (EN)
έγγραφα αυτοκρατορικά (EN)
έγγραφα αρχών του Αγίου Όρους (EN)
έγγραφα μοναστηριακά (EN)
Αρχείο μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1979-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Μοναστηριακό αρχείο (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 3; 197-263 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 3; 197-263 (EN)

Copyright (c) 2014 Νίκος ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.