Ἡ συλλογὴ τῶν βενετικῶν δουκικῶν γραμμάτων τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Κερκύρας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοἩ συλλογὴ τῶν βενετικῶν δουκικῶν γραμμάτων τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Κερκύρας (EL)
Ἡ συλλογὴ τῶν βενετικῶν δουκικῶν γραμμάτων τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Κερκύρας (EN)

ΜΟΣΧΟΝΑΣ, Νίκος Γ.

  N. G. Moschonas La collection des lettres ducales vénitiennes des Archives Historiques de Corfou Ce travail porte sur une rare collection de 333 lettres ducales vénitiennes (dont 332 sur parchemin), conservées dans les Archives Historiques de Corfou. Ces documents, dont la plupart s'adressent aux magistrats vénitiens de Corfou et le reste à d'autres fonctionnaires du Levant vénitien, s'étendent de 1563 à 1791 et constituent un fonds précieux pour l'étude de la politique de Venise dans le Levant pendant les derniers siècles de l'existence de la Serenissime.Après l'examen de l'état et de la typologie des documents, l'auteur procède à une analyse quantitative du matériel et ensuite dresse un tableau analytique des données diplomatiques et archivistiques des documents, complété par de riches notes critiques. Entre autres, il corrige tant les erreurs du catalogue rédigé par C.A. Levi dans son ouvrage sur les Archives de Corfou publié en 1907, que des fautes de chronologie, tout en proposant un reclassement de la collection. (EL)
  N. G. Moschonas La collection des lettres ducales vénitiennes des Archives Historiques de Corfou Ce travail porte sur une rare collection de 333 lettres ducales vénitiennes (dont 332 sur parchemin), conservées dans les Archives Historiques de Corfou. Ces documents, dont la plupart s'adressent aux magistrats vénitiens de Corfou et le reste à d'autres fonctionnaires du Levant vénitien, s'étendent de 1563 à 1791 et constituent un fonds précieux pour l'étude de la politique de Venise dans le Levant pendant les derniers siècles de l'existence de la Serenissime.Après l'examen de l'état et de la typologie des documents, l'auteur procède à une analyse quantitative du matériel et ensuite dresse un tableau analytique des données diplomatiques et archivistiques des documents, complété par de riches notes critiques. Entre autres, il corrige tant les erreurs du catalogue rédigé par C.A. Levi dans son ouvrage sur les Archives de Corfou publié en 1907, que des fautes de chronologie, tout en proposant un reclassement de la collection. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Αρχειονομική έρευνα (EN)

CS (EL)
D 25 (EL)
CT (EL)
JF 1338 (EL)
CD 70 (EL)
UB 1 (EL)
CD 921 (EL)
CR 3499 (EL)
JF (EL)
HT (EL)
CS (EN)
D 25 (EN)
CT (EN)
JF 1338 (EN)
CD 70 (EN)
UB 1 (EN)
CD 921 (EN)
CR 3499 (EN)
JF (EN)
HT (EN)
Βενετική διοίκηση (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1981-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Αρχειακές πηγές (EN)
Βενετία; Κέρκυρα (EN)
Βενετική κυριαρχία (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 4; 117-199 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 4; 117-199 (EN)

Copyright (c) 2014 Νίκος Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.