Βίος τῆς αὐτοκράτειρας Θεοδώρας (BHG 1731)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒίος τῆς αὐτοκράτειρας Θεοδώρας (BHG 1731) (EL)
Βίος τῆς αὐτοκράτειρας Θεοδώρας (BHG 1731) (EN)

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος

  A. Markopoulos  La Vie de l'impératrice  Théodora (BHG 1731)  La Vie de l'impératrice Théodora (BHG 1731) est éditée pour la première fois par W. Regel dans Analecta Byzantino-Russica, St. Petersbourg 1891, pp. 1-19, d'après le ms. British Museum Add. 28270, ff. 1 - 16v. La présente édition est fondée sur les trois mss. connus (British Museum Add. 28270, Messina, Bibl. Universitaria, San Salvatore 30, ff. 227-232v et Vaticanus gr. 2014, ff. 136v-143); l'édition est complétée d'un commentaire historique. (EL)
  A. Markopoulos  La Vie de l'impératrice  Théodora (BHG 1731)  La Vie de l'impératrice Théodora (BHG 1731) est éditée pour la première fois par W. Regel dans Analecta Byzantino-Russica, St. Petersbourg 1891, pp. 1-19, d'après le ms. British Museum Add. 28270, ff. 1 - 16v. La présente édition est fondée sur les trois mss. connus (British Museum Add. 28270, Messina, Bibl. Universitaria, San Salvatore 30, ff. 227-232v et Vaticanus gr. 2014, ff. 136v-143); l'édition est complétée d'un commentaire historique. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Βιογραφία (EN)
Χειρόγραφα (EN)
Κριτική έκδοση κειμένου (EN)
Αγιολογία (EN)
Αυτοκράτειρα Θεοδώρα (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1983-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 5; 249-285 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 5; 249-285 (EN)

Copyright (c) 2014 Αθανάσιος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.