Τὸ ἀρχαιότερο σωζόμενο ἔγγραφο γιὰ τὴ θεσσαλικὴ ἐπισκοπὴ Σταγῶν (τοῦ ἔτους 1163). Ἀνέκδοτα τεμάχια τοῦ ἐγγράφου καὶ μερικὲς πρῶτες παρατηρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤὸ ἀρχαιότερο σωζόμενο ἔγγραφο γιὰ τὴ θεσσαλικὴ ἐπισκοπὴ Σταγῶν (τοῦ ἔτους 1163). Ἀνέκδοτα τεμάχια τοῦ ἐγγράφου καὶ μερικὲς πρῶτες παρατηρήσεις (EL)
Τὸ ἀρχαιότερο σωζόμενο ἔγγραφο γιὰ τὴ θεσσαλικὴ ἐπισκοπὴ Σταγῶν (τοῦ ἔτους 1163). Ἀνέκδοτα τεμάχια τοῦ ἐγγράφου καὶ μερικὲς πρῶτες παρατηρήσεις (EN)

ΒΡΑΝΟΥΣΗ, Έρα Λ.

   Era L. Vranoussi Le plus ancien document conservé sur l'évêché thessalien de Stagi. Morceaux inédits de la charte et quelques remarques préliminaires        Au cours de ses recherches dans les archives des Météores, l'auteur a repéré (dans le couvent de Varlaam) quatre morceaux (en papier) très endommagés d'une charte byzantine ayant trait à l'évêché de Stagi (lignes conservées: 56+12+34=102).- L'étude du document l'a menée à la conclusion que ce dernier constitue la première partie manquante (mais toujours acéphale) d'un acte de 1163 dont la dernière partie (lignes: 55) est conservée à Paris (Suppl. grec 1371). Cette dernière partie a été éditée et richement commentée par Ch. Astruc (Bull. Corr. Hell. 83, 1959, p. 206-256).- Description et analyse de la partie inédite; essai de reconstitution du document entier. Suivent quelques remarques préliminaires. A signaler, entre autres, que la partie inédite de cette charte nous transmet une définition précise du terme de Κληρικοπάροικοι. (EL)
   Era L. Vranoussi Le plus ancien document conservé sur l'évêché thessalien de Stagi. Morceaux inédits de la charte et quelques remarques préliminaires        Au cours de ses recherches dans les archives des Météores, l'auteur a repéré (dans le couvent de Varlaam) quatre morceaux (en papier) très endommagés d'une charte byzantine ayant trait à l'évêché de Stagi (lignes conservées: 56+12+34=102).- L'étude du document l'a menée à la conclusion que ce dernier constitue la première partie manquante (mais toujours acéphale) d'un acte de 1163 dont la dernière partie (lignes: 55) est conservée à Paris (Suppl. grec 1371). Cette dernière partie a été éditée et richement commentée par Ch. Astruc (Bull. Corr. Hell. 83, 1959, p. 206-256).- Description et analyse de la partie inédite; essai de reconstitution du document entier. Suivent quelques remarques préliminaires. A signaler, entre autres, que la partie inédite de cette charte nous transmet une définition précise du terme de Κληρικοπάροικοι. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Αρχειακή προσέγγιση; Ιστορική προσέγγιση (EN)

CD 921 (EL)
DF 501 (EL)
Έγγραφα (EN)
Θεσσαλία (EN)
Επισκοπή Σταγών (EN)
CD 921 (EN)
DF 501 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1987-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 7; 19-32 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 7; 19-32 (EN)

Copyright (c) 2014 Έρα Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.