Μακεδονικὴ δυναστεία καὶ Μεγαλοκομνηνοί. Σχόλια σχετικὰ μὲ τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα στὰ «Θαύματα τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου» τοῦ Ἰωάννη-Ἰωσὴφ Λαζαρόπουλου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜακεδονικὴ δυναστεία καὶ Μεγαλοκομνηνοί. Σχόλια σχετικὰ μὲ τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα στὰ «Θαύματα τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου» τοῦ Ἰωάννη-Ἰωσὴφ Λαζαρόπουλου (EL)
Μακεδονικὴ δυναστεία καὶ Μεγαλοκομνηνοί. Σχόλια σχετικὰ μὲ τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα στὰ «Θαύματα τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου» τοῦ Ἰωάννη-Ἰωσὴφ Λαζαρόπουλου (EN)

ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Στέλιος

 S. LampakisLa Dynastie Macédonienne et les Grands Comnènes de Trébizonde. Éléments historiques dans les «Miracles de St. Eugène» par Jean-Joseph Lazaropoulos La Relation des Miracles de St. Eugène, écrite par Jean-Joseph Lazaropoulos, évêque de Trébizonde (1364-68), comprend un grand nombre d'éléments historiques sur les empereurs de la dynastie Macédonienne - surtout sur Basile II et les premières années difficiles de son règne, quand il devait faire face à plusieurs attentats d'usurpation. Comme il est démontré dans cette étude, la source où Lazaropoulos puise ses informations est sûrement Jean Zonaras; de même l'étude essaie d'expliquer comment Lazaropoulos, lorsqu'il est question de Basile II, a voulu faire allusion à l'état turbulent de sa propre époque et à la réaction de l'aristocratie de Trébizonde contre Alexis III le Grand Comnène. (EL)
 S. LampakisLa Dynastie Macédonienne et les Grands Comnènes de Trébizonde. Éléments historiques dans les «Miracles de St. Eugène» par Jean-Joseph Lazaropoulos La Relation des Miracles de St. Eugène, écrite par Jean-Joseph Lazaropoulos, évêque de Trébizonde (1364-68), comprend un grand nombre d'éléments historiques sur les empereurs de la dynastie Macédonienne - surtout sur Basile II et les premières années difficiles de son règne, quand il devait faire face à plusieurs attentats d'usurpation. Comme il est démontré dans cette étude, la source où Lazaropoulos puise ses informations est sûrement Jean Zonaras; de même l'étude essaie d'expliquer comment Lazaropoulos, lorsqu'il est question de Basile II, a voulu faire allusion à l'état turbulent de sa propre époque et à la réaction de l'aristocratie de Trébizonde contre Alexis III le Grand Comnène. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Φιλολογική ανάλυση (EN)

PA 5000 (EL)
DF 630 (EL)
PA 5000 (EN)
Ιωάννης-Ιωσήφ Λαζαρόπουλος (EN)
Τραπεζούντα (EN)
DF 630 (EN)
Άγιος Ευγένιος (EN)
Μακεδονική δυναστεία (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1989-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 8; 319-333 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 8; 319-333 (EN)

Copyright (c) 2014 Στέλιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.