Σημειώσεις για την εικόνα του «Άλλου» στο Βυζάντιο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημειώσεις για την εικόνα του «Άλλου» στο Βυζάντιο (EL)
Σημειώσεις για την εικόνα του «Άλλου» στο Βυζάντιο (EN)

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ, Λένος

  Lenos Maurommatis Notes sur l'image de l'autre à Byzance Les approches et les méthodes d'analyse affinées par les anthropologues et les ethnologues ont enrichi le bagage de l'historien qui, en ce qui concerne Byzance, ne paraît pas toujours prêt à les adopter. Or le thème de l'alterité ou de l'identité nationale nous oblige d'aborder nos sources d'un nouveau point de vue.A titre d'exemple notons l'Alexiade d'Anne Comnène, représentant bien les attitudes de son époque envers 1'«autre». De ce texte ressort clairement la conception d'un espace hiérarchisé: celui de l'empereur, celui des Romains et celui délégué aux peuples «étrangers», voire «barbares». (EL)
  Lenos Maurommatis Notes sur l'image de l'autre à Byzance Les approches et les méthodes d'analyse affinées par les anthropologues et les ethnologues ont enrichi le bagage de l'historien qui, en ce qui concerne Byzance, ne paraît pas toujours prêt à les adopter. Or le thème de l'alterité ou de l'identité nationale nous oblige d'aborder nos sources d'un nouveau point de vue.A titre d'exemple notons l'Alexiade d'Anne Comnène, représentant bien les attitudes de son époque envers 1'«autre». De ce texte ressort clairement la conception d'un espace hiérarchisé: celui de l'empereur, celui des Romains et celui délégué aux peuples «étrangers», voire «barbares». (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EN)

DF 540 (EL)
HM 701 (EL)
DF 599.8 (EL)
GT 3400 (EL)
HT 1501 (EL)
JF (EL)
DF 540 (EN)
HM 701 (EN)
DF 599.8 (EN)
GT 3400 (EN)
HT 1501 (EN)
ετεροδοξία (EN)
ταυτότητα (EN)
πολιτισμική ταυτότητα (EN)
Άννα Κομνηνή (EN)
JF (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1996-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

φιλολογικές πηγές (EN)
Ύστερη βυζαντινή περίοδος (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 10; 235-239 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 10; 235-239 (EN)

Copyright (c) 2014 Λένος ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.