Βιβλιοκρισία του: Martin da Canal, Les Estoires de Venise, αγγλική μετάφραση, εισαγωγή και σχόλια LAURA K. MORREALE [Archivio del Litorale Adriatico XII], Padova 2009

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒιβλιοκρισία του: Martin da Canal, Les Estoires de Venise, αγγλική μετάφραση, εισαγωγή και σχόλια LAURA K. MORREALE [Archivio del Litorale Adriatico XII], Padova 2009 (EL)
Βιβλιοκρισία του: Martin da Canal, Les Estoires de Venise, αγγλική μετάφραση, εισαγωγή και σχόλια LAURA K. MORREALE [Archivio del Litorale Adriatico XII], Padova 2009 (EN)

ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ, Μαρίνα
,

Βιβλιοκρισία του: Martin da Canal, Les Estoires de Venise, αγγλική μετάφραση, εισαγωγή και σχόλια LAURA K. MORREALE [Archivio del Litorale Adriatico XII], Padova 2009, σσ. xxii + 175 [ΙSBN 978-88-8098-267-8]. (EL)
Βιβλιοκρισία του: Martin da Canal, Les Estoires de Venise, αγγλική μετάφραση, εισαγωγή και σχόλια LAURA K. MORREALE [Archivio del Litorale Adriatico XII], Padova 2009, σσ. xxii + 175 [ΙSBN 978-88-8098-267-8]. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Book review (EN)

D 200 (EL)
Βενετία, γαλλο-βενετικό γλωσσικό ιδίωμα, Λατινοκρατούμενη Ανατολή, Martin da Canal (EN)
D 200 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2012-03-31


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

δεύτερο μισό 13ου αιώνα (EN)
χρονικό (EN)
Ιταλική χερσόνησος, ανατολική Μεσόγειος (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 21; 413-418 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 21; 413-418 (EN)

Copyright (c) 2014 Μαρίνα ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ, (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.