Βιβλιοκρισία:A. WEYL CARR - A. NICOLAIDES (eds.), Asinou across Time: Studies in the Architecture and Murals of the Panagia Phorbiotissa, Cyprus. Dumbarton Oaks Studies, 43. Washington, DC:, 2012.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒιβλιοκρισία:A. WEYL CARR - A. NICOLAIDES (eds.), Asinou across Time: Studies in the Architecture and Murals of the Panagia Phorbiotissa, Cyprus. Dumbarton Oaks Studies, 43. Washington, DC:, 2012. (EL)

ΦΩΣΚΟΛΟΥ, Bασιλική

Bιβλιοκρισία:Annemarie Weyl Carr -Andréas Nicolaïdès (eds.), Asinou across Time: Studies in the Architecture and Murals of the Panagia Phorbiotissa, Cyprus. Dumbarton Oaks Studies, 43. Washington, DC: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2012. Pp. xii, 431.  ISBN 9780884023494. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ασίνου, τοιχογραφίες, Κύπρος (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2015-04-22


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24; 365-375 (EL)
Byzantina Symmeikta; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24; 365-375 (EN)

Copyright (c) 2015 Bασιλική ΦΩΣΚΟΛΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.