Εξωτερικές οικονομίες (ρύποι και ατυχήματα) της ναυτιλίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕξωτερικές οικονομίες (ρύποι και ατυχήματα) της ναυτιλίας

Χριστοδούλου, Αναστασία Γ.

Γκιζιάκης, Κωνσταντίνος

"External costs of greenhouse gas emissions from shipping: assessment and evaluation of various instruments to internalize these costs". The title of the thesis gives in a few words the tone of those examined in the following pages. The issue of concern to this thesis is to investigate the appropriate technical, operational and market-based instruments to address greenhouse gas emissions (GHG) from ships. More specifically, the instruments analyzed and evaluated are: the Energy Efficiency Design Index (EEDI), the Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP), the Maritime Emission Trading Scheme (METS) and the Global levy scheme on marine bunker fuel. This thesis is based on two axes: on the one hand, the mechanisms with GHG- emissions reduction potential from ships are evaluated regarding: a) their environmental effectiveness, b) their economic efficiency, c) their provision of incentives for technological change and d) their practical implementation (qualitative research). On the other hand, an extensive research was carried out (quantitative - statistical) with questionnaires to all shipping companies operating in Greece, through which were obtained for the first time conclusions about the way the shipping industry, essentially the Greek shipping industry, faces the adoption of the various possible technical, operational and market-based instruments for the reduction of GHG emissions from its fleet. The results of this survey reflect the environmental behavior and practices regarding the maritime GHG emissions of a representative part of the Greek shipping industry, as our sample consists of shipping companies of various sizes, which are involved in various sectors of the shipping industry. Given the size and importance of the Greek shipping industry in the international maritime field, the results of this research present a special significance, since they could be further analyzed and taken into account for the achievement of the compliance of the shipping industry with any future technical, operational or market-based instruments for the reduction of the GHG emissions from shipping.
Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στη διερεύνηση, ανάλυση και αξιολόγηση των κατάλληλων μέτρων για την αποτελεσματική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ειδικότερα του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), από τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Ειδικότερα, αποσκοπεί στην ανάλυση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου του ΙΜΟ αναφορικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία και τη διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, τα οποία υπαγορεύουν τη λήψη ιδιαίτερων μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αυτή. Κάτω από τις συνθήκες αυτές, η στάση της ελληνόκτητης ναυτιλιακής βιομηχανίας απέναντι στα διάφορα προτεινόμενα από τον ΙΜΟ τεχνικά, λειτουργικά και αγορακεντρικά μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στο βαθμό που επηρεάζει τις εξελίξεις στο διεθνή ναυτιλιακό χώρο. Έτσι, σκοπός της διατριβής αυτής είναι να διερευνηθούν κυρίως οι θέσεις της Ελληνόκτητης ναυτιλιακής βιομηχανίας πάνω στα προτεινόμενα εργαλεία, αλλά και οι απόψεις της για διάφορες πλευρές/χαρακτηριστικά των μέτρων αυτών, όπως (1) η περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα, (2) η ευκολία στην εφαρμογή, (3) η πιθανότητα παραβίασης, (4) η προώθηση της Έρευνας & Ανάπτυξης σε ολόκληρη το ναυτιλιακό τομέα, (5) η απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος μέσω της εθελοντικής υιοθέτησης των μέτρων. Ιδιαίτερο κομμάτι της παρούσας διατριβής αποτελεί η αξιολόγηση των αγορακεντρικών μέτρων για τον περιορισμό των ναυτιλιακών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αναφορικά με την περιβαλλοντική τους αποτελεσματικότητα, την οικονομική τους αποδοτικότητα και την ευκολία στην εφαρμογή τους. Δεδομένου του εύρους των προτεινόμενων μέτρων, η διατριβή περιορίζεται στην αξιολόγηση δυο αγορακεντρικών εργαλείων: (1) της επιβολής ενός διεθνούς φόρου πάνω στο καύσιμο (ένα συγκεκριμένο κόστος ανά τόνο καυσίμου) - global levy scheme - και (2) της λειτουργίας ενός συστήματος αγοραπωλησίας δικαιωμάτων εκπομπών από τη ναυτιλία (Maritime Emission Trading Scheme). Η αξιολόγηση των μέτρων αυτών έγινε με βάση την εσωτερικοποίηση, από την οικονομική θεωρία, των εξωτερικών οικονομιών (internalization of externalities), την ανάλυση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των δυο μέτρων σε άλλους βιομηχανικούς τομείς καθώς και τις θέσεις της ναυτιλιακής αγοράς αναφορικά με τα συγκεκριμένα αγορακεντρικά εργαλεία.

Doctoral Thesis

Ναυτικά ατυχήματα
Ατμοσφαιρικό διοξείδιο του άνθρακα -- Περιβάλλον
Θάλασσα -- Μόλυνση
Ναυτιλιακή οικονομική
Φαινόμενο θερμοκηπίου, Ατμοσφαιρικό


Ελληνική γλώσσα

2014-07-02T09:31:49Z


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.