Υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν σε διαδικασίες logistics. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής e-logistics

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΥιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν σε διαδικασίες logistics. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής e-logistics

Καραγάνης, Γεώργιος Ι.

Χονδροκούκης, Γρηγόριος

Καθώς οι αγορές παγκοσµιοποιούνται, ο ανταγωνισµός εντείνεται και νέες / καινοτόµες τεχνολογίες όπως το ∆ιαδίκτυο µειώνουν δραστικά το κόστος αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιχειρήσεων, νέα εξολοκλήρου επιχειρηµατικά μοντέλα υιοθετούνται, ενώ πολλές συνεργαζόµενες και αλληλο-εξαρτώµενες επιχειρήσεις προσφέρουν καινοτοµικά προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά. Έννοιες όπως οι Εικονικές Κοινωνίες (Virtual Communities), Εικονικές Επιχειρήσεις (Virtual Corporations), Εικονικές Συνεργασίες (Virtual Collaborations) και Ευέλικτες Επιχειρήσεις (Agile Enterprises), έχουν προταθεί για να αποτελέσουν τη βάση ανάπτυξης ευέλικτων επιχειρήσεων ικανών να επιβιώσουν σε µία παγκόσµια και διαρκώς µεταβαλλόµενη αγορά. Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτά τα νέα µοντέλα αντιπροσωπεύουν µία νέα επιχειρησιακή µορφή, που είναι ειδικά σχεδιασµένη για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που δηµιουργούνται από τις σηµερινές δυναµικές αλλαγές στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Πολλά παραδείγµατα του σύγχρονου επιχειρηµατικού κόσµου ανέδειξαν ότι αυτό που τελικά δηµιουργείται είναι µία προσωρινή ή µόνιµη συνεργασία υπό την µορφή ενός δικτύου- µεταξυ γεωγραφικά αποµακρυσµένων επιχειρήσεων / οργανισµών που επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους µε τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των πελατών ή παρέχοντας υπηρεσίες που φέρνουν εις πέρας πολύπλοκες συναλλαγές. Αυτό αποτελεί το μια πτυχή της παρούσας διατριβής που είναι η παρουσίαση ενός µμοντέλου ικανού να υποστηρίξει την αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία παρόµοιων δικτυακών µορφών συνεργασίας στον κλάδο των Logistics.

Doctoral Thesis

Logistics -- Management
Web services
Ηλεκτρονικό επιχειρείν
Business logistics -- Automation


Ελληνική γλώσσα

2014-07-17T11:58:34Z


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.